BİLGE TONYUKUK YAZITI 2. TAŞ – 4. YÜZ (KUZEY YÜZÜ) 4 DİZİ

0
255

:qqFOT:eglib:mzö:nb:rsr:itr:qY:RSMNGZK:NGK:sirtli 1

:KUKUYNOT:EGLİB:MüZÖ:NeB:ReSRe:İTRe:KOY:RaSaMNaGZaK:NaGaK:ŞİReTLİ

İlteriş Kağan kazanmasaydı, yok olsa idi, ben kendim Bilge Tonyukuk
:rsr:itr:qY:nb:RSMNGZK

:ReSRe:MiTRe:KOY:NeB:RaSaMNaGZaK

kazanmasaydım, ben yok olsa idim,

:emy:isik:emy:NDOB:emy:DOB:etniry:NDOB:ris:xrüt:NGK:NGPK 2

:EMiY:İŞİK:EMiY:NuDOB:EMiY:DOB:ETNİRiY:NuDOB:RİS:KÜRÜT:NaGaK:NaGaPaK

Kapağan Kağan’ın Türk Sir bodun’u yerinde boy da, bodun da, kişi de
:itr:içtr:qY:idi

:İTRe:İÇeTRe:KOY:İDİ

yok olacak idi.

:xrüt:NGK:NGPK:nçü:qJGZK:qqFNOT:eglib:NGK:srtli 3

:KÜRÜT:NaGaK:NaGaPaK:NüÇÜ:KUDNaGZaK:KUKUYNOT:EGLİB:NaGaK:ŞiReTLİ

İlteriş Kağan, Bilge Tonyukuk kazandığımız için, Kapağan Kağan’ın Türk
:UB:IqDIROY:NDOB:ris

:UB:IKUDIROY:NuDOB:RİS

Sir bodun’unun yürümesi bundandır.

:RURLO:üdgi:GNDOB:ZGO:GNDOB:ris:xrüt:NGK:eglib:xrüt 4

:RURuLO:ÜDiGİ:GuNuDOB:ZuGO:GuNuDOB:RİS:KÜRÜT:NaGaK:EGLİB:KÜRÜT

Türk Bilge Kağan’ı, Türk Sir bodun’unu, Oğuz bodun’unu besleyip oturuyor.

Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş – 1. Yüz (Batı Yüzü) 7 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş – 2. Yüz (Güney Yüzü) 10 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş – 3. Yüz (Doğu Yüzü) 7 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş – 4. Yüz (Kuzey Yüzü) 11 Dizi

Bilge Tonyukuk Yazıtı 2. Taş – 1. Yüz (Batı Yüzü) 9 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 2. Taş – 2. Yüz (Güney Yüzü) 6 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 2. Taş – 3. Yüz (Doğu Yüzü) 8 Dizi Bilge Tonyukuk Yazıtı 2. Taş – 4. Yüz (Kuzey Yüzü) 4 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı Günümüz Türkçesi

Avatar

Leave a reply