Bilge Kağan Yazıtı 6. yüz. (Güneybatı Yüzü) 1 Dizi

0
305

Bilge Kağan Yazıtı 6. yüz. (Güneybatı Yüzü) 1 Dizi

:GKRB:ACUB:mdtib:ngit:GLOY:nigtib:NGK:eglib…

:GıKRaB:AÇNUB:MiDiTİB:NiGİT:GuLOY:NİGiTİB:NaGaK:EGLİB…

… Bilge Kağan’ın (bu) yazısını (ben) Yoluğ Tigin yazdım. Bunca anıtı,

:tröt:IqTR:Y:nm:ngit:GLOY:isiT:NGK…:GZU:gZdb

:TRÖT:IKUTRa:Ya:NeM:NiGİT:GuLOY:ISITa:NaGaK…:GuZU:GiZiDeB

süsü, bezemeyi … kağanın yeğeni Yoluğ Tigin , ben, (bir) ay, dört

:…GY:mtZdb:mditib:PRLO:nük

:…GaY:MiTeZiDeB:MiDİTİB:PuRuLO:NÜK

gün oturup yazdım, süsledim. Yağ…

Bilge Kağan Yazıtı 1. yüz. (Doğu Yüzü) 41 Dizi
Bilge Kağan Yazıtı 2. yüz. (Güneydoğu Yüzü) 1 Dizi
Bilge Kağan Yazıtı 3. yüz. (Güney Yüzü) 15 Dizi
Bilge Kağan Yazıtı 4. yüz. (Kuzey Yüzü) 15 Dizi
Bilge Kağan Yazıtı 5. yüz. (Batı Yüzü) 9 Dizi
Bilge Kağan Yazıtı 6. yüz. (Güneybatı Yüzü) 1 Dizi

Bilge Kağan Yazıtı Günümüz Türkçesi

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku