“BENİ HATIRLAYINIZ!” – M. KEMAL ATATÜRK

0
657

Cumhuriyet’in 10. yılını doldurması sebebiyle halka hitap edecek olan Atatürk, hiçbirimizin akıllardan çıkmayacağı söylevini hazırlıyordu..

Milletine olan güveni tamdı. Çünkü O, evladı olduğu milletine güvendikçe, yaptıklarından korkmamış, millet de onun bu güvenini boşa çıkartmamıştı. 10 yılda birlikte pek çok işler başarmıştık. Şöyle sesleniyordu halka:

“Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.”

Pek çoğunuzun bilmediği ise bu paragraftan sonra, Atatürk’ün şunları yazmış olması:

“Bu söylediklerim hakikat olduğu gün sizden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur:

Beni hatırlayınız.”

Seni ve ülkünü, sadece takvimin gösterdiği 10 Kasım’larda değil, attığımız her adımda hatırlıyoruz!

Avatar

Leave a reply