BELGELERLE TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ

0
574

Dr. Vahdet Keleşyılmaz

Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşına girişi ve bunun nasıl bir süreçte ve hangi koşullarda gerçekleştiği konusu yakın tarih açısından son derece önemlidir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı altı asırlık Osmanlı Devleti’nin tasfiyesiyle sonuçlanmıştır. Mondros Mütarekesi’nin daha mürekkebi kurumadan başlayan ve Sevr’in yolunu açan yabancı işgal ve müdahaleleri ise Türk İstiklal Harbi’ni doğurmuştur. Yıkılan imparatorluğun enkazının altından bağımsız bir Türkiye Atatürk önderliğinde yıllarca süren ve büyük özverilerle kazanılan Milli Mücadele ile kurtarılmıştır. Bundan dolayıdır
ki, Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi belki de savaşın kendisinden daha fazla tartışılmıştır. Bu tartışmalar esnasında, özellikle mütareke döneminde, iç siyasal çekişmelerden kaynaklanan önyargılara dayalı değerlendirmeler de yapılmıştır. Bunun yanı sıra dönemi yaşayanların anıları, zaman zaman çelişik ve genellikle duygusal yaklaşımları da içermektedir. Bu nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na giriş sürecinin sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesi için arşiv belgeleri özel bir önem taşır. Bu belgeler, gazete makalelerinde rastlanabilecek türden
güncel siyasal polemik kaygıları ya da anılarını yazanların türlü nedenlerle yanıltıcı olabilecek yanlı-duygusal
yaklaşımlarıyla malûl olmadığından son derecede güvenilirdir. Çünkü ne gazete makaleleri ve ne de anılar gibi okunmak için yazılmış değildirler. Bu belgeler yalnızca yaşananlardan geriye kalanlardır. Bu makalede görülecek olan örnekleri ise “gayet mahremdir, bizzat Nazır Paşa (Enver Paşa) hazretleri tarafından açılacaktır” gibi ibareleri içermektedir. Anlaşılacağı üzere bu belgeler, yazıldığı zamanda bile ilgili kişilerin dışında kimselerce bilinmesi ve
duyulmasında sakınca görülecek türdendir .Bu nedenle diğer arşiv belgelerine kıyasla da bu belgelerin ayrı bir yeri ve önemi vardır denilebilir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: BELGELERLE TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ

Avatar

Leave a reply