Yüksek aristokrasi ile yüksek ve orta burjuva sınıflarına dayanan bu tarikat (Mevlevilik) , daha ilk zamanlarından beri, biraz aşağıda bahsedeceğimiz Hêtêredoxe zümrelere aleyhtar olmuş, mevcut içtimai ve siyasi nizamın muhafazasına çalışmıştır; Babinger’in bu tarikatı Bektaşilikle aynı mahiyette addetmesi, realiteye taban tabana zıd bir iddiadır. Bu iki tarikat Osmanlı tarihinde daima birbirine rakip iki kuvvet olarak yaşamıştır.

Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Prof Dr. Fuad Köprülü, s. 95; TTK yayınlarından VIII. Seri, say. 8, Ankara, 39-122. S.

Avatar

Leave a reply