BAYINDIR’DA ÜSKÜDARLI TAHTACI TÜRKMENLER

0
591

Necat Çetin

Sinan Kahyaoğlu

Tarihte, bazı yerlerin isimlerini üzerinde yaşayan toplumlar verirlerken, bazı toplumlara ise isimlerini üzerinde yaşadıkları coğrafya verir. Bir ulusun bazı oymakları bu şekilde geçtikleri yerlerin adını aldıklarından çok çeşitli görünürler.
Bu tip oymaklardan birisi de Üsküdarlı Tahtacı Türkmenleridir. Bu Türkmenler Edremit’ten başlar ve Mersin’e kadar olan bölgelerde yaşarlar. Üsküdarlı adından başka Cingöz, Üskütlü, Üsküplü, Sivrikülahlı, Sivrifes olarak da anılırlar.
Bu Tahtacı oymağı çeşitli tarihlerde çeşitli nedenlerle Balkanlara sürülmüş ve orada ceza çekmişlerdir. Cezaları bittikten sonra geri dönerlerken Üsküdar da konaklamışlardır. Bundan dolayı isimleri Üsküdarlı olarak geçer. Balkanlarda
Üsküp dolaylarında da bulunduklarından Üsküplü olarak ta anılırlar. Tüm cezaları ödeyip döndüklerinden Cingöz, isyan ettiklerinden Sivri külahlı olarak anılmışlardır. Bu oymak hala Ege ve Akdeniz coğrafyasında en tutucu Tahtacı
grubudur. Oymağın bir kısmı dedelik yaparken bir kısmı sadık taliplerdir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: BAYINDIR’DA ÜSKÜDARLI TAHTACI TÜRKMENLER

Avatar

Leave a reply