BAYINDIR KÖYLERİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ (CAMİ-ÇEŞME ) KİTABELERİ

0
671

Necat Çetin

Kitabeler tarihin yardımcı bilim dallarından biri olup kitabe bilimine epikrafya denir. Bayındır ilçesinin köylerinde Osmanlı döneminden kalan pek çok eserde Osmanlıca kitabeler bulunmaktadır. Çalışmada Bayındır ilçesinin köy ve merkezde bulunan cami, çeşme kitabeleri kayıt altına alınmıştır. Çünkü bu kitabeler her geçen gün ya kayboluyor, ya da bozulmaktadır. En eski tarihli kitabe H.923 tarihli Eskici Baba kitabesidir. Cami kitabelerinden en eskisi H.950 tarihili Hacı Sinan Camii vakıf kitabesidir. Çeşme kitabelerinin en eskisi ise H.1089 tarihli Fırınlı Köyü Hacı İbrahim Camii çeşme kitabesidir. Bazı kitabeler vakıf kaydı özelliği taşımaktadır. Bazı kitabeler bu gün kaybolmuş durumdadır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: BAYINDIR KÖYLERİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ (CAMİ-ÇEŞME ) KİTABELERİ

Avatar

Leave a reply