BAY ÜLGEN

0
499

GÖRSEL: NURAY BİLGİLİ

Kara argımak minittü
Bindiği kara küheylan

Kara kunduz töşöktü
Döşeği kara kunduz (derisinden)

Kurdak yetpes beldu
Beline kuşak yetmez

Kuçak yetpes moyundu
Boyuna kucak yetmez

Karış bolgan kamaktu
(Göz) kapağı bir karış

Kara mıyık sakaldu
Kara bıyıklı, kara sakallı

Kan çapkan çıraylu
Kana çalmış yüzlü

Mayma saçtü Bay Erlik
Parlak saçlı Bay Erlik

Kişi köksü könöktu
Yuvası kişi göğsünden

Bu baştan ayaktu
Kadehi kurumuş kafatasından

Yeşil temir kılıçtu
Kılıcı yeşil demirden

Yalpak temir yarındu
Kürek kemikleri yassı demirden

Yilim kara yüstü
Kapkara yüzlü

TARİHTE VE BUGÜN ŞAMANİZM, ABDULKADİR İNAN, TTK YAYINLARINDAN VII. SERİ, NO 24, ANKARA, 1954, S. 40

Avatar

Leave a reply