BAŞKURT AFSUNLARI YILAN ARBAGI

0
351

Başkurtların inancına göre yılan sokar veya insanın ağzından karnına girip yerleşir. Bu gibi olaylarda “yılan arbavçı” denilen ocaklı adama arbatmak (yani afsunlatmak) gerektir. “Arbavçı” afsunlarından biri şudur:

Çenke çenke çenke yılan, çenke başlı kara yılan, sen sen yılan sen yılan, senden artık men yılan, kiter bolsang kit yılan, kelir bolsang kel yılan, Nuh peygamber hörmetine, Nuh kemesi hör­ metine kelir bolsang kel yılan, çıkar bolsang çık yılan, sen sen yı­lan sen yılan, senden artık men yılan, toz başlı çıbar yılan, ağın suden revan yılan, atkan oktan merven yılan, bakır başlı ala yı­ lan, kiter bolsang kit yılan, kelir bolsan kel yılan, Nuh peygam­ber hakkı üçün aguvundu sor yılan, sen sen yılan …

Wilhelm Radloff, Proben der volkslitteratür der türkisclıen stiimme (Türk Halk Edebiyatı Örnekleri); A. V. Anohin, Materalı po şamanst­vu u altaytsev, Sbornik MAE, 1 924 (Şaman Materyalları); Türkçesi: A. İnan-T. Andaç

Avatar

Leave a reply