“BASKLAR ORTA ASYA MENŞELİDİR!”

0
741

“Basklar Orta Asya menşelidir… Türk­lerle Basklar arasında ırk birliği olup olmadığı ancak şimdiden sonra yapılacak ciddi araştırmalar neticesinde belli olacaktır. Basklar Orta Volga bölgesinde, Türklerle bir arada yaşadıkları sıradırki, onlardan ayrılmışlardır. Aşağı yukarı 17 yüz­yıl boyunca da, artık aralarında temas olmamıştır. Yani, Basklarla Türkler M.S. lll. yüzyılda biribirlerinden ayrılmışlardır. Bu incelememize esas olan Bask ve Türk dilleri arasındaki MÜŞTEREK KELİMELER en az 2000 yaşındadır. Bunlar çeşitli Türk kavimlerinin lehçelerinde bugün de kullanılmakta­dır.

Benim şahsı eğilimim şudur ki, BaskIarın menşei meselesinin çözümü İSKiTLERiN menşei meselesi ile YAKINDAN BAĞLANTILIDIR. Mesudi Nurucü El-zehep’te, Ispanyanın Ku­zeyinde Araplarla mücadele eden kavimlerden bir bölümünün İSKİTLER olduğunu kaydeder”.

Hamit Zübeyir Koşay, Belleten, Ocak 1972

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku