BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ MÜBADİL TASFİYE TALEPNAMELERİNDE BORNOVA’YA İSKAN EDİLEN MÜBADİLLERİN MEMLEKETLERİ VE İSKAN EDİLDİKLERİ İDARİ BİRİMLER

0
649

NECAT ÇETİN

30 Ocak 1923 tarihinde Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin imzalanan sözleşme ve protokol gereği, Kasım 1923’ten itibaren ülkenin birçok yerine olduğu gibi Afyon ve bazı ilçelerine mübadil yerleştirilmeye başlanmıştır. Bu araştırma mübadillerin Türkiye’ye gelmeden önce Yunanistan’da bulunan ve terk ettikleri mallarının kaydedilmesi ve mal bildirim belgelerinin ekinde bulunan memleketleri ve iskân edildikleri idari birimleri gösteren belgelere göre hazırlanmış ve bazı tespitlerde bulunulmuştur. 1923 ile 1927 yılları arasında Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen toplam 463.534 mübadilden 31.502 kişisi İzmir iline iskân edilmiştir. Bornova’ya iskân edilen mübadillerle ile ilgili Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Mühtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnamelerinde toplam 88 belge tespit edilmiştir. Talepnamelerde toplam kişi sayısı 79 erkek 42 bayan olmak üzere toplam 121 kişidir. Bornova ilçesine iskân edilen mübadillerle ile ilgili belgeler incelendiğinde gelen mübadillerin memleketlerinin Selanik vilayeti, Girit vilayeti, ile Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayetinden olduğu görülmektedir. Talepnameler 1925 ile 1927 yılları arasında düzenlenmiştir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ MÜBADİL TASFİYE TALEPNAMELERİNDE BORNOVA’YA İSKAN EDİLEN MÜBADİLLERİN MEMLEKETLERİ VE İSKAN EDİLDİKLERİ İDARİ BİRİMLER

Avatar

Leave a reply