BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ (BCA) MÜHTELİT MÜBADELE KOMİSYONU TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE GELİBOLU’YA İSKAN EDİLEN MÜBADİLLERİN GELDİKLERİ MEMLEKETLER VE GELİBOLU’DA İSKAN EDİLDİKLERİ İDARİ BİRİMLER

0
411

Necat ÇETİN
1923 ile 1927 yılları arasında Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen toplam 456.720 mübadilden 11.638 tanesi Çanakkale iline iskân edilmiştir. Çanakkale ile ilgili Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Mühtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnamelerinde Çanakkale (67) ve ilçeleri olan Biga (21), Ayvacık (141), Bayramiç (18), Lapseki (23), Eceabat (57) ve Gelibolu (135) ile ilgili toplam 500 belge bulunmaktadır. Gelibolu ile ilgili belgeler incelendiğinde gelen mübadillerin memleketlerinin Selanik vilayeti (Karaferya, Siroz, Drama, Demirhisar, Kavala, Ropcoz,), Girit vilayeti (Hanya), Manastır vilayeti (Florina, Kozana, Nasliç) , Yanya vilayeti, Midilli adası olduğu görülmektedir. En çok 116 belge ile Selanik vilayeti dikkati çekmektedir. Mübadiller Gelibolu Maydos, Koca Ali, Galata, Kozköy, Morlu Mahallesi gibi idari birimlere iskân edilmişlerdir. En çok 43 kayıtla Maydos Köyü kaydı vardır. Talepnameler 1924 ile 1929 yılları arasında düzenlenmiştir. Gelibolu ile ilgili talepnamelerde toplam 155 kişinin 97’si erkek, 58’si bayandır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ (BCA) MÜHTELİT MÜBADELE KOMİSYONU TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE GELİBOLU’YA İSKAN EDİLEN MÜBADİLLERİN GELDİKLERİ MEMLEKETLER VE GELİBOLU’DA İSKAN EDİLDİKLERİ İDARİ BİRİMLER

Avatar

Leave a reply