BARIŞ MANÇO’NUN SANATÇI KİMLİĞİ ÜZERİNE

0
479

Arş. Gör. Göktürk Erdoğan

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri

Barış Manço modern bir Evliya Çelebi ve aynı zamanda ozanlık geleneğimizi devam ettiren çağdaş bir Türk ozanıydı. Kıyafetleriyle ve uzun saçlarıyla bildiğimiz âşıklardan çok farklıydı. Onun elinde kopuz değil gitar vardı. Buna rağmen insanlara Türkülerimizi ve türkü formun daki şarkılarını sevdiriyor, arı Türkçesi, şarkılarında kullandığı atasözleri ve deyimleri ile insanlığa mesajlar veriyordu. “Barış der ki” diye başlayan dörtlüklerinde bir Karacaoğlan, bir Dadaloğlu oluveriyor, sevgiyi, güzel ahlâkı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hoşgörüyü anlatan sanatıile kâh Yunus Emre kâh Mevlana oluveriyordu. O bizlere manevi değerlerimize saygıyı geleneksel değerlerimize bağlılığı hatırlattı hep. Barış Manço geçmişten aldığı bu mirası kendi ifadeleri ile şöyle aktarmaktadır;

“…ben dedelerimden ne miras almışsam onu bir kendi potamda eritip bu aynadan çıkartıp karşı aynaya atıyorum. Karşı aynada da iyi karşılanıyor. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Ve tekrar bana yansıyor. Aynalar arası bir yansıma

adeta…”

(TRT 1, 1991).

Onun eserleri ve hakkında yapılan araştırmalardanda anlaşılacağı üzere eserlerinde Türk kültürü üzerinden halk hikâyeciliği anlatma geleneğini çağdaş bir çizgide sürdürmüştür. Tolstoy’a göre

“Sanatçı eğer olayları gördüğü gibi aktarırsa, kötülüğün tahakkümüne girmiş olacaktır. Önemli olan, meseleleri papağan misali, olduğu gibi anlatmak değildir. Sanatçı, gerçekleri mutlaka olduğu gibi anlatmayı hedef kılarsa, çözüm yolu bulamayacak, kendisini kötülüğün kollarına bırakıverecektir. Bu yüzden sanatçı, meselelerin ahlaki yönden nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatmak

la yükümlüdür.”

(Akt: Akdoğan, 2001).

Barış Manço, gerek müzisyen kimliği gerekse yaptığı t.v. programları ile eğitici ve öğretici birçok meseleyi âdeta bir öğretmen edası işlemiş, aynı zamanda gelenek içerisinden gelen Türk kültürüne ait otantik halk motiflerini şarkıların

ın içerisine ustaca yedirmeyi başarmıştır. Barış Manço tüm bunları yaparken kendi ifadesi ile müziği bir araç olarak kullandığını ve kendi yaşam felsefesini insanlara anlatmakta bir ifade aracı olarak görmüştür.

BARIŞ MANÇO ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE MÜZİĞİN AHLAK EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ VE İŞLEVİ

Arş. Gör. Göktürk Erdoğan

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri

Avatar

Leave a reply