BARBAROS HAYREDDİN PAŞA & HERNAN CORTES

0
563

Cortes, Barbaros Hayreddin Paşa ile Preveze’de karşılaştı. Büyük bir yenilgiye uğradı. Yıllardan 1538’e gelindiğinde Avrupa yeniden Osmanlıya karşı haçlı ordusu kurma hayalleri peşindeydi. Papanın büyük entrikaları sonucu büyük bir haçlı donanması oluşturuldu. Bu donanmanın başına ise Amiral Andrea Doria getirilmişti. İspanyol imparatoru V.Charles’ın onayı üzerine, donanmaya bir gemisi ile Cortes de katılacaktı. Hedef Osmanlı yönetimi altındaki Cezayir’i mesken tutan Akdeniz korsanları ve dolayısı ile Türklerdi. Akdeniz’in en büyük korsanı Barbaros’un Osmanlı Donanmasının başına getirilmesiyle Türklerin Akdenizdeki etkinliği artmış, Akdeniz’deki ticari ve askeri çıkarları bulunan Avrupalılar buna seyirci kalmak istememişti. Venedik,İspanyol,Portekiz,Malta ve Papalık donanmalarından oluşan büyük haçlı donanması Adriyatik’teki Preveze kalesi önüne demirlemiş Osmanlı donanmasına saldırdı. Her ne kadar kahramanca savaşsa da,Osmanlı karşısında tarumar olan Haçlı donanmasının utancından Cortes de payına düşeni almıştı. Üstelik,savaş esnasında az kalsın canından oluyordu. Gemisi batmış,güç bela kurtulabilmişti. Barbaros ise Cortes hakkında hatıralarında,

“Bu Kortez denen zalim, Yeni Dünya’da yüzbinlerce insan ateşte kızartan gayretle melun bir kafirdi.”

ifadesini kullanmıştı.

Avatar

Leave a reply