Balkanlarda Türk Etkileri-I

Gece gündüz pişmanlık gözyaşları döküyoruz. Zira burada hiç kimse yüzümüze bakmıyor. Akıbetini düşünmeden hayvancasına koşup geldiğimiz bu yerden kurtulmamız için, bizler gibi kandırılan diğer Bulgarlar hemşerimizle birlikte affedilerek, tekrar Osmanlı topraklarına dönebilmemiz hususunu niyaz ederiz” diyerek Balkanlarda kandırılıp Osmanlıya karşı kışkırtılan Bulgarları en iyi biçimde ifade etmişlerdir.

Çarlık Rusya’sının Balkanlar’ı Osmanlı’dan koparmak gayesi ile Balkan milletlerine gizliden gizliye silah dağıtıp, bir yandan da fitne tohumları ekerek ayaklandırmaya çalışmıştır. Bu iş için vazifelendirilen Rus generali Çirnayev’in 1877 yılında Bulgaristan’da Çar’a gönderdiği gizli rapor ağlatıcı cinsten:

”Buralarda hiç yoktan ordular meydana getirdim. Bu askerleri ölüme sevkediyorum. Fakat bu insanları sendeleten bir engel var; TÜRKLERİN YAŞAYAN HATIRALARI! Ölümden korkmayanlar bu hatıralardan korkuyorlar. Yalnız Türkleri değil, onların tarihlerini de yenmek lazım. Onlarda herhalde bir sihirbaz zekâsı var. Bir değil, birkaç istila bile, onların iliklerine işleyen gizli üstünlüklerini yıkmaya bence kâfi gelmeyecektir.” diyerek ibretli bir itirafta bulunmuştur.

Kurtuluş savaşından önceki İstanbul’un işgal yılları sırasında, birçok yerli Rum kışkırtılarak taşkınlıklar yaparak Türk düşmanlığını körüklemesine mukabil hakperest bir Rum olan Alerko Mandacı’nın elinde tespihi, başında fesi ile dolaşıp:

”Ben bu fesin altında doğdum, bunun altında ölürüm!” diyerek soydaşı diğer Rumlara muhalefet edip onlarla yaka paça mücadele etmiştir.

[![Üsküp ve içinden akan Vardar Nehri.]()]() Üsküp ve içinden akan Vardar Nehri.

Son örneğimiz de herkesin bildiği olan Sırpça, Yunanca, Makedonca, Boşnakça, Hırvatça gibi Balkan dilleri bunların ne alakası var diyorsanız da şöyle diyelim 400 sene gibi bir sene Türklerin himayesi altında yaşamalarına rağmen neden hala kendilerine ait bir dilleri var diyorum sebebi ise belli Osmanlı Devleti’nin yerli halkın diline dokunmamış olmaları.

Eğer hala örnekler yetersiz Osmanlı Devleti Balkanlar’da zulüm yapmış, bu yüzden de isyanlar oldu ve bağımsızlık için mücadele etmiş diyorsanız.

Onların isyan çıkartıp bağımsızlık için mücadele etmesinin sebebi örneklerde de verdiğim gibi ”KIŞKIRTMA” politikası. Gerçekten de mükemmel bir politikaymış ki 400 sene hoşgörü ve müsamaha görmüş bu Balkan toplumları bağımsızlık için mücadele etmiştir.

Örneklerin kaynakları: Tarih Şuuruna Doğru(ALBATROS KİTAPLARI)

Leave a reply