Balkanlar…

Birçok millet ve devlet himayesi altına girmiş ve Osmanlı’daki kadar mutlu ve huzurlu olmamıştır. Peki, neden ve nasıl isyanlar çıkartıp bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir?

Kimileri diyor ki: Osmanlı Devleti, Balkanlar’da zulmetmiş yakmış, yıkmış öyle ki Hristiyan Bosnalılar Türk korkusundan dolayı Müslüman olmuş. Osmanlı Balkanları işgal etmiş… Bunları söylemek son derece komik ve tam anlamıyla saçma olur. Bunu söyleyenlerin neden söylediğini anlayamıyorum ama söyleyenlerin bir kısmının da bizlerden birilerinin söylediğini biliyorum.

Peki eğer sizde Osmanlı Devleti’nin, Balkanlarda yakıp yıkma politikasını izlediğini düşünüyorsanız; öncelikle yanıldığınızı söyleyerek başlayacağım Sizde bana nerden böyle bir iddia atıyorsun derseniz:

Bugün Arnavutluk’ta ”Türk ”kelimesinin onlar için doğruluk, dürüstlük, yiğitlik, efendilik ve hak bilirlik manalarına geliyor. Hatta ve hatta Arnavutlar kendi aralarında yemin ederken ”Doğru söylemiyorsam Türk olmayayım!” diyerek birbirlerini inandırmaya çalışıyorlar.

Çarlık Rusya’sının Panslavizm propagandasına kanarak Rusya’ya göç eden Osmanlı Devleti teb’ası bazı Bulgar vatandaşların, tekrar topraklarına dönebilmek için 30 Ocak 1862’de Osmanlı Devleti’ne müracaat etmişlerdir. Ve:

Ecdadımız, Osmanlı idaresinde rahat ve her türlü nimet ve adaletle dolu bir hayat sürmüşken bizler Rusya’ya gitmekle, yazık ki bir tuzağa düşmüş olduk. Saf insanlar olduğumuz için aleyhimizde tertiplenen bu hareketin sonucunu düşünmedik ve bu işi bilerek yapmadık.

Göç etmeden önce, Vidin’de bulunan Rusya konsolosunun vaatlerine kanarak, mallarınızı ve eşyalarımızı gayet düşük fiyata satmıştık. Zira konsolos ‘Sizin için Rusya topraklarında her şey hazır ve amadedir emval ve emlakinizin bedeli orada meccanen karşılanacaktır’ diyerek bize teminat vermişti.

Hâlbuki oraya vardıktan sonra bize mallarımızın ve emlağımızın bedeli olarak bir şey verilmediği gibi üstelik bizden para da almaya kalktılar.
Balkanlarda Türk Etkileri-II

Avatar

Leave a reply