BAHTİYAR VAHAPZADE’NİN ŞİİRLERİNDE SONBAHAR

0
614

Lale Gasımova

Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

Bu çalışmada, sadece Azerbaycan’ın değil; Türk Dünyası’nın da ünlü şairi olan
Bahtiyar Vahabzade’nin sonbahara nasıl baktığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bahtiyar Vahabzade, 16 Ağustos 1925’te Şeki şehrinde doğmuştur. Okumaya çok hevesli olan Bahtiyar Vahabzade, ilkokula bir sene erken başlar. İlk eğitimine Şeki’de başlayan şair, ailesinin Bakü’ye taşınması dolayısıyla eğitimine burada devam eder. Edebiyata özel ilgisiyle bilinen Bahtiyar, liseyi bitirdiği 1942 yılında ünlü Azerbaycan şairi Mehemmed Hadi için
“Xəzan Bülbülü” adlı ilk poemini (iri hacimli şiir) yazmış bulunuyordu. Ciddi edebiyat ürünü olmamakla birlikte ilk şiirlerini lisede okuduğu zamanlarda yazmağa başladığını otobiyografisinde kendisi de belirtir. (Vahabzade 2011, s.177)

Bahtiyar Vahapzade,.jpg

Liseyi bitirdiği yıl Bakı Devlet Üniversitesini kazanan Bahtiyar Vahabzade’nin öğrencilik yıllarında bazı şiirlerini yayınlattığı biliniyor. İlk şiiri “Ana və Şəkil” 1943 yılında, ilk kitabı “Mənim Dostlarım” ise 1949 yılında yayınlanır. İkinci kitabı 1950 yılında “Bahar” başlığıyla basılır. B.Vahabzade,
üniversiteyi bitirdikten(1947) sonra doktora eğitimine başlar ve 1951 yılında “Səməd Vurğun’un Poetikası” isimli tezini başarıyla savunur. 1964 yılında yine ünlü Azerbaycan şairi Samet Vurgun’un edebi kişiliği üzerine yaptığı çalışmasıyla doçent unvanı alır. 1965 yılı itibariyle de profesörlüğe tayin edilir.
Doktora eğitimini bitirince eğitim aldığı üniversitede öğretmenliğe başlayan Bahtiyar Vahabzade, şiirlerini yayınlamaya devam eder. Kendi şiirleriyle birlikte B.Vahabzade, Rus ve Avrupa dillerinden tercümeler de yapar.
Şairin, L.Bayron, A.S.Puşkin, M.Lermantov, N.Nekrasov vs. gibi isimlerden tercümeler yaptığı bilinmektedir.

Tamamını okumak için: Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirlerinde Sonbahar.pdf

Avatar

Leave a reply