BÂBÜRNÂME’DE YER ALAN TÖRENLER

0
320

Dr. Savaş EĞİLMEZ

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

  1. Bâbür

Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi ve ruhani lideri Mohandas Karamçand Gandi şöyle diyor:

“Hindistan bir anadır. Onun iki çocuğu vardır. Bunların biri Türkler diğeri ise Hintlilerdir”.

Hindistan tarihi şaşırtıcı bir kültürel devamlılığa sahiptir. Büyük bir medeniyetin büyüleyici destanı gibidir. Hindistan coğrafyası, sahip olduğu imkânlar yüzünden sürekli istilalara uğrayan bölgelerden biridir. Bölgedeki zenginliklere sahip olma fikri, büyük fatihlerin düşlerini süsleyen büyük bir ideale dönüşmüştür. Uzun yıllar boyunca Hindistan’da var olmaya çalışan Türkler, XI.yy’dan itibaren bölgede kalıcı bir güç, sonraki yüzyıllarda da Hindistan tarihinde belirleyici bir unsur olmuştur (Cöhce:2002). İranlı, Avrupalı ve Arapların bu bölgeye karşı yürüttükleri siyaset tamamen sömürgeciliğe dayanırken, Türkler Hindistan’ı yeni bir vatan olarak ele geçirmeyi hedeflemişlerdir.

Hindistan’ın Türk hükümdarlarının yönetiminde birleşmesi, yeni bir dönemin açılmasına neden olmuştur. Bu dönemin başarısının en önemli nedeni, yöneticilerin sahip olduğu yetenektir (Kulke-Rothermund:2001,214). Bunun en önemli örneklerinden birisi Hindistan Fatihi Bâbür’dür. Orta Asya’dan Semerkant’a inen Özbekler, Bâbür’ü atalarından gelen krallıktan mahrum ettiler.

Özbeklerin artan gücü onu doğuya gitmeye mecbur etti. Ülkesini terk ederek Afganistan’ı fethetti; oradan Hindistan’a birçok akın gerçekleştirdi ve nihayet düzenlediği büyük seferin sonunda büyük Hint-Türk İmparatorluğu doğdu.

Zahir ed-din Muhammed Bâbür, 14 Şubat 1483 Fergana’da doğdu. Annesi ile birlikte Endican Kalesi’nde otururken babasının bir kaza sonucu ölümü üzerine 5 Ramazan 899 tarihinde (9 Haziran 1494) henüz on iki yaşında iken Ferga-
na hükümdarı oldu.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: BÂBÜRNÂME’DE YER ALAN TÖRENLER

Avatar

Leave a reply