AYAKLIKIRI KÖYÜ

0
708

NECAT ÇETİN

Tire’nin en eski köylerindendir. Bir Roma yerleşimi üzerine kurulmuştur. Söylenceye göre Ayaklı aşiretinin yerleşimi nedeniyle Ayaklı Kırı adını almıştır. Ayaklı Köyü 1530 yılı Defter-i Hakani kaydında 12 hane olarak görülmektedir. Tarihi kervanyolu üzrerinde yer almaktadır. Köy arkeolojik malzeme zenginliğine sahiptir. Köy, Sultan II.Abdülhamit’in çiftlikleri kapsamında yer almakta olup, köyde sultanın 1896 yılında yaptırdığı camii vardır.

İlkçağda Ayaklıkırı: Tire ilçe merkezinin batısında yer alan Ayaklıkırı, Hasançavuşlar, Kurşak, Kumtepe ve Darmara köyleri ile civarlarında nekropol alanları, tümülüsler ve antik yerleşimlere ait yapı kalıntıları saptanmıştır. M.Ö.2.yüzyılda yaygın olan beyaz zeminli seramiklere ait örnekler Pergamon’da en erken M.Ö.2. yüzyılın ilk yarısına Ephesos’da M.Ö. 200 civarında verilir. Ephesos’da bu tür süslemeve sahip kaplara ait parçalar M.Ö.200 civarındandır. Diğer merkezlerde de M.Ö.2.yüzyılın başından önceye verilen örnek yoktur. Beyaz zeminli seramik grubunun şimdiye dek saptanabilen en erken örneği Metropolis’te bulunmuş ve sikkelerle M.Ö.3 yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş bir hydria’dır. Bu lagynosun dekorunu oluşturan elemanların paralellerine Metropolis’te bulunmuş olan pyxis formundaki bir urnenin gövdesi üzerinde ve Samos’da bulunmuş olan Pergamon’ dan ithal iki lagynos parçası üzerinde rastlanır. Pergamon ithalleri çeşitli merkezlerde ele geçmiştir. Lagynos formu doğu Yunan kökenlidir. Doğu Akdeniz’de en az iki ayrı üretim yeri kabul edilmektedir. Bunlardan bir tanesi yüksek kalitede ve destekli krater, pyxis gibi çok sayıda form çeşidine sahiptir. Formların yayılım alanı, bu üretim yerinin Pergamon ya da civarı olduğunu gösterir. Benzer form ve dekordaki lagynos parçalarına Pergamon’da sıklıkla rastlanır. Bu tür beyaz zeminli seramikler Pegamon’da sıklıkla rastlanır. Bu tür beyaz zeminli seramikler Pergamon’dan Olbia’ya da ithal edilmiştir. Tire’nin Ayaklıkırı Köyü’nde bulunmuş olan bu lagynosu geç özellikler taşıyan formu, dekorasyon özellikleri ve benzer dekora sahip kesin tarihli örnekler yardımıyla M.Ö.2.yüzyılın ilk yarısına tarihlemek yanlış olmasa gerekir. Dekorasyondaki yoğun Pergamon etkileri de karşılaştırmalı örnekler için bu merkezin dikkate alınmasını gerekli kılar. Pergamon, beyaz zeminli seramik üreten bir merkez olarak düşünülmektedir. Ayrıca Pegamon bu zamanda, özellikle Batı Anadolu üzerinde, hem idari ağırlığı olan bir kent hem de bir sanat merkezidir. Bu lagynos aynı zamanda henüz araştırılmamış bir bölge açısından da önem taşımaktadır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: AYAKLIKIRI KÖYÜ

Avatar

Leave a reply