AVRUPA’DA TÜRKLÜK HAREKETİ: “TURQUERIE”

0
351

Türkçülüğün memleketimizde zuhurundan evvel, Avrupa’da Türklüğe dair meydana gelen hareketlerden birincisi Fransızcada (Turquerie) denilen (Türkpereslik) dir. Türkiye’de yapılan ipekli ve yünlü dokumalar, halılar, kilimler, çiniler, demirci ve marangoz işleri, mücellitlerin, tezhipçilerin yaptığı teclitler, tezhipler mangallar, şamdanlar ilh. gibi Türk sanatının eserleri çoktan Avrupa’daki nefaisperestlerin dikkatini celbetmişti. Bunlar Türklerin eseri olan bu güzel eşyayı binlerce liralar sarfederek toplarlar ve evlerinde bir Türk odası vücuda getirirlerdi. Bazıları da bunları başka milletlere ait bedialarla beraber, bibloları arasında teşhir ederlerdi.

Avrupalı ressamların Türk hayatına dair yaptıkları tablolarla, şairlerin ve feylesofların Türk ahlakını tasvif yoluyla yazdıkları kitaplar da (Turquerie) dahiline girerdi. Lamartine’nin, Auguste Comte’un, Pierre Lafayette’in, Ali Paşa’nın katibi bulunan Mismer’in Pierre Loti’nin, Ferreare’in Türkler hakkında dostane yazıları bu kabildendir.

Avrupa’daki bu hareket, tamamiyle Türkiye’deki Türklerin, bedii sanatlardaki ve ahlaktaki yüksekliklerinin bir tecellisinden ibarettir.

Kaynak: Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp

Görsel: Kendini “Türk Ressam” olarak tanıtan Fransız ressam J. E. LIOTARD

Avatar

Leave a reply