ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

0
361

“Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletler arası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır.

Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere hürmet
eder ve saygı duyarız. Onların milliyetlerinin bütün gereklerini tanırız. Bizim
milliyetperverliğimiz her hâlde bencil ve gururlu bir milliyetperverlik değildir.
Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır.
Bu dünyadan göçerek Türk milletine veda edeceklerin çocuklarına kendinden sonra yaşayacaklara, son sözü şu olmalıdır:

“Benim Türk milletine, Türk Cumhuriyeti’ne, Türklüğün geleceğine ait
görevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden
sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.” Bu sözler, bir kişinin değil, Türk
ulusunun duygusunun ifadesidir. Bunu her Türk bir parola gibi kendinden
sonrakilere devamlı tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun sonsuz olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.”

M. KEMAL ATATÜRK

Avatar

Leave a reply