ATATÜRK’ÜN İNGİLİZ YARBAYI RAWLINSON’A CEVABI

0
304

İngiliz Yarbayı İngiliz Yarbayı Rawlinson’un, Erzurum Kongresi’nin 10 Temmuz’da toplanacağını haber alması üzerine Atatürk’ü ziyaret etmesi ve aralarında geçen diyalog:

Rawlinson – işittiğime göre, burada yarın bir kongre açacak imişsiniz?

Atatürk – Evet milletçe açılması kararlaştırılmıştır.

Rawlinson – Açılmaması daha münasip olacaktır.

Atatürk – Kongre muhakkak toplanacak ve gününde açılacaktır. Millet buna karar vermiştir. Açılmamasını tavsiye eden düşüncenize hâkim olan sebepleri bile sormayı lüzumlu görmüyorum.

Rawlinson – Kongreden vazgeçmezseniz zor kullanarak toplantının dağıtılmasına mecburiyet hasıl olacak.

Atatürk – O halde biz de, mecburî ve zarurî olarak kuvvete kuvvetle karşı koyar ve her halde milletin kararını yerine getiririz. Ne pahasına olursa olsun kongreyi açacağız. Görüşmemiz bitmiştir!

Avatar

Leave a reply