Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda, yeni halife seçilmesi ve halifenin yetkileri konusunda ileri sürülen bazı iddialara cevabıdır:

“(…) Türkiye halkının kayıtsız şartsız egemenliğine sahip olduğunu bir defa daha ve kesinlikle tekrar ediyorum. Egemenlik, hiçbir anlamda, hiçbir biçimde ve hiçbir renkte ve belirtide ortaklık kabul etmez. Unvanı halife olsun, ne olursa olsun hiç kimse bu milletin kaderinde ona ortak olamaz. Millet, buna kesinlikle izin veremez. Bunu önerecek hiçbir millet vekili bulunamaz.”

Nutuk ll. Cilt, s.699-700

Leave a reply