ATATÜRK’ÜN FUAT KÖPRÜLÜ’YE MEKTUBU

0
1231

M. KEMAL ATATÜRK

Darülfunun Türk Edebiyatı Tarihi Müderrisi Köprülüzade Mehmet Fuat Beyefendi’ye:

Türkiye tarihinizin gönderilen birinci kitabını büyük bir zevk ve istifade ile okudum. Eser kıymetlidir, mühimdir. Bunu vücuda getirmek için sarf ettiğiniz ve edeceğiniz mesayi takdir ederim. İhtisasınızın tecelli edecek eserleri millete, Cumhuriyete ifa olunabilecek hizmetlerin en kıymetli mertebesinde bulunacaktır.

İlim feyzine teşne olanlarla beraber müteakip kitaplarınızın intişasına intizar ederim efendim.

Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal

M. FUAT KÖPRÜLÜ, “BİR HATIRA”, BELLETEN C.III, SA: 10

Avatar

Leave a reply