Atatürk 1922 yılında Mecliste yaptığı bir konuşmada Türkiye’nin gerçek sahibinin kimliğini ortaya koymuştur. Atatürk konuşmasında:

“Türkiye’nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim: Türkiye’nin sahib-i hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve elyak olan köylüdür” *

diyerek, daha ilk günlerden milletin efendisini, ülkenin temel dayanağı olan unsuru tespit etmiş ve hayatı boyunca da bu temel unsurun eğitilmesi için çaba harcamıştır.

* 1 Mart 1922 tarihli Meclisin Üçüncü Toplanma Yılını açış konuşması,

ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ, C. I, S. 24

Leave a reply

Daha Fazla Oku