“Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derece de nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi görüşlerine olduğu kadar, vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi görüşlerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi mecburiyeti, asıl bu mecburiyettir ki genel düzeni temin edebilir; Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; asla mazide zannolunduğu gibi basın hürriyetini kısıtlayan bağlar değildir. Bilakis basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir”

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1924 tarihli İkinci Dönem Birinci Toplanma Yılını Açış Konuşması, ASD, C. I, s. 348.

Leave a reply