Atatürk Karlsbad’dan Sesleniyor…

0
322

Atatürk, hayatı boyunca kültür meselelerine büyük önem vermiş, halkın kültür seviyesini yükseltip bilinçlendirmek için çok uğraşmıştır. O, yapılanların tabana inmesi ve kalıcı olabilmesi için “fikir ve hareketin beraber yürütülmesi”mecburiyetinin verdiği inanç ile başlattığı bu modernleşme sürecinde; bütün bilgi, enerjisini milletinin her ferdini kısa zamanda yetiştirmek için harcamıştır. Öyle ki, 1918’de Karlsbad’da iken tuttuğu not defterine:

“Neden bu kadar senelik tahsil-i âli gördükten, hayat-ı
medeniye ve içtimaiyeyi tedkik ve hürriyeti tezevvük için sarf-ı hayat ve evkat ettikten sonra avam mertebesine ineyim? Onları kendi mertebeme çıkarayım, ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar”

şeklinde yazan Mustafa Kemal, bu sayede belirlenen medeniyet seviyesini yakalamayı planlamıştır. Bu arada medeniyeti millete götürme, halkı aydınlatma çalışmasında önemli vasıtalardan biri olarak gördüğü aydınlara da bu manada büyük misyonlar yüklemiştir.

ATATÜRK’ÜN SOSYAL VE KÜLTÜREL POLİTİKALARI
SEDA BAYINDIR ULUSKAN

Avatar

Leave a reply