ATATÜRK DÖNEMİNDE KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK BAKIMDAN TÜRK-MACAR İLİŞKİLERİ (1919-1938)

0
252

Onbirinci yüzyıla dek Türklük özelliklerini koruyan, Osmanlıların Mohaç zaferi ile Macaristan’a yerleşmeleriyle uzun süre Türk egemenliğinde kalan, gerek Avrupalıların dışlayıcı tutumları gerekse Slav ve Germenler arasında sıkışmış bulunmaları nedeniyle, Macarların kendi kökenlerini araştırmaları; Macaristan’da Turancılık akımının ve Türkolojinin doğmasına yol açmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya Savaşında müttefik olarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun yanında yer alması dostluk bağlarını güçlendirmiş; Macar Turancılarının kurduğu Turan Derneği, I. Dünya Savaşında ve Türk Kurtuluş Savaşı sırasında iki ülke arasındaki kültürel köprünün güçlenmesine aracılık etmiş, Kurtuluş Savaşına destek vermiştir. Yeni Türkiye’nin kurulması ve Atatürk devrimleri Macaristan’da hayranlıkla izlenmiştir. Atatürk’ün bağımsızlık ve egemenliği zedelemeyecek şekilde her devletle iyi ilişkiler kurma politikası, Macaristan’la geçmişten gelen etnik, kültürel yakınlık nedeniyle daha kolay kurulmuştur. Yalnız II. Dünya savaşı öncesinde Macaristan’ın İtalya ile anlaşarak revizyonist devletler safında yer almasına karşılık, Türkiye’nin 1934’de Balkan Paktı’nı imzalayarak anti-revizyonist kampa katılmasının iki ülke ilişkilerinde yarattığı olumsuzluk, Atatürk’ün enerjik tutumu ve ileri görüşlülüğü sayesinde giderilerek, ilişkiler güçlendirilmiştir.

Melek ÇOLAK

Yrd. Doç. Dr. Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Görsel:

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Macaristan Başbakanı Betlen ile Cumhuriyet Bayramı balosunda.

Avatar

Leave a reply