ATATÜRK BÜYÜK TAARRUZ İÇİN NEDEN 26 AĞUSTOS’U SEÇTİ?

0
984

Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun anılarından aktarılmıştır.

Bir gün yine çalışma odasındayız. Bana:

“Tahtaya geç ve ‘Tarih Yazmak’ başlığını yaz.” diyerek devam etti “Türk tarihinde iki 26 Ağustos vardır. Biri 26 Ağustos 1071, diğeri de yine 26 Ağustos 1922’dir. Romanos Diogenes komutasındaki Bizans ordusu o zamanlar Frank, Norman, Slav, Gürcü, Abaza, Ermeni ve de Türk asıllı Peçenek ve Uz paralı askerlerinden kuruşu bir orduydu. Alparslan komutasındaki Türk asıllı Selçuklu ordusuyla, içinde Türk asıllı Peçenekler ve Uzlardan kuruşu Bizans ordusunun, yani bir şekilde içlerinde Türklerin olduğu iki ordunun karşılaşması çok enteresandır. Neyse ki, savaştan bir gün evvel Peçeneklerin ve Uzların Selçuklular tarafına geçmeleriyle, bu iki aynı ırkın karşı karşıya gelme ihtimalleri ortadan kalkarak adeta bir Haçlı Ordusu hüviyetindeki Bizans Ordusu ile Alparslan’ın komutasındaki Selçuklu Ordusu karşılaşmış ve savaş Selçukluların büyük zaferiyle sonuçlanmış, böylece biz Türklere de Anadolu’nun kapısı açılmıştır. Yıllar sonra bu sefer İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlılardan teşekkül etmiş olan müttefik ordularına karşı, başta Yunanlıları olmak üzere, 26 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız büyük zaferle, Anadolu’dan çıkartıp atmamızın 26 Ağustos tarihine denk gelmesi tuhaftır. Bu cihetle, 26 Ağustos tarihi calibi dikkattir.

ATATÜRK’ÜN YANI BAŞINDA, NURİ ULUSU, DOĞAN KİTAP, 2011, S. 66

Avatar

Leave a reply