“Atatürk” Adının veya Bunun Başına ve Sonuna Söz Konarak Yapılan Adların Hiçbir Kimse Tarafından Alınamayacağını Buyuran Kanun

0
243

24/11/1934 TARİH VE 2587 SAYILI KANUNLA KEMAL ÖZ
ADLI TÜRKİYE CÜMHUR REİSİNE VERİLEN “ATATÜRK”
ADININ VEYA BUNUN BAŞINA VE SONUNA SÖZ
KONARAK YAPILAN ADLARIN HİÇBİR
KİMSE TARAFINDAN ALINAMAYACAĞINI
BUYURAN KANUN

Kanun Numarası : 2622
Kabul Tarihi : 17/12/1934
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/12/1934, Sayı : 2888
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3, Cilt : 16, Sayfa : 24

Madde 1 – Kemal Öz adlı Türkiye Cümhur Reisine 24/11/1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan ATATÜRK soy adı yalnız tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz ve soy adı olarak alınamaz kullanılamaz ve kimse tarafından hiç bir suretle bir kimseye verilemez.

Madde 2 – “ATATÜRK” adının başına ve sonuna başka söz konarak öz ve soy adı alınamaz ve kullanılamaz.

Madde 3 – Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinden başlar.

Madde 4 – Bu Kanunun hükmünü yerine getirmeğe Dahiliye Vekili memurdur.

Leave a reply