Atatürk’ün 20 Mart 1923 günü Konya Türk Ocağı’nda Yaptığı Konuşmadan Bir Bölüm

Atatürk 20 Mart 1923 günü Konya Türk Ocağı’nda gençlerle yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir:

“Bir milletin namuslu bir varlık, saygıya değer bir yeri olması için, o milletin yalnız bilgin ve teknikçi olması yeterli değildir. Her bilimin, her şeyin üzerinde bir hassaya sahip olması lâzımdır ki, o da o milletin belirli ve olumlu bir yapıya sahip olmasıdır. Böyle bir seviyeye sahip olmayan fertler ve böyle fertlerden birleşmiş milletler hiçbir zaman gerçek bir devlet kuramazlar. Böyle uluslar birer fesat ocağı olurlar. Benim bildiğime göre memleketimizde çok senelerden beri açılmış ve bugün de kutsal ateşlerle yanan ve alevi ona her bağlı olanın kalp ve vicdanını aydınlatan Türk Ocakları’nın esas gayesi millete böyle olumlu bir karakter vermektir. Türk Ocakları milletin kültürü üzerinde mühim etkiler yapmalıdır. Zaten bunu yapıyorlar ve daha da yapacaklardır”. Konuşmanın devamında ise kendi kendimize değer vermemiz gerektiğini “Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti, hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve davranışlarımız ile gösterelim, bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır…”

sözleriyle izah etmiştir.

Leave a reply