ASYA HUN İMPARATORLUĞU’NDA MÜZİK

0
1018

Yrd. Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL

Selçuk Üniversitesi,A.KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.Öğretim Üyesi.

Hun müziği, Türk müziğinin kökeni oluşturması bakımından büyük öneme sahiptir. Asya Hun İmparatorluğu döneminde Türk Müziği, biçimsel olarak gelişmiş, etki alanı olarak genişlemiş, barındırdığı tür bakımından çeşitlenmiştir. Bu dönemde askeri müzik, dini müzik, günlük yaşamı konu alan müzikler, kahramanlık konulu müzikler, eğlence müzikleri, ağıtlar bestelenmiştir. Büyük davullar, kopuz ve boruların dışında, Gubing ve Jie adlı küçük davulları
ve Pipa’yı ilk kullananlar Hunlar olmuştur. Müzik aleti amacıyla kullanılan ziller, davullar hatta arp benzeri bir çalgı, Hun kurganlarından çıkan çalgılardandır. Ayrıca Çin saray resimleri incelendiğinde dikkat çeken “Hou Kya” adlı, ileriden boynu dönük üflemeli çalgının, Hunlar döneminde kullanıldığı kuvvetle muhtemeldir. Kimi kaynaklarda at süsü olarak geçse de, tarafımızca atlara asılı olarak kullanılan, üzerlerinde delikler bulunan pirinç boruların, Hunlar tarafından kullanılan bir çeşit düdük olduğu düşünülmektedir.

Devamını okumak için: ASYA HUN İMPARATORLUĞU’NDA MÜZİK

Leave a reply