Astroloji Biliminin* Kökeninde Türkler Var…

0
516

* “Astroloji bir bilim midir ?” sorusu, bilim kavramının ilk dönemlerinden itibaren sorgulananmış ve eleştirilmiştir. Makalede bu kavram tarihin tüm çağlarında ve günümüzde Astrolojiyi bilim ciddiyetinde ele alan düşünürlerin çizgisinde ele alınmıştır. Bu alanda şarlatanlık yapan ve insanları kandıran “Astrolog!”lar konumuz dışındadır.

Bugün pek bilinmeyen, birçok konuda olduğu gibi anlamsız bir batı hayranlığı olan, astroloji biliminin kökeninde Türk astrolojisi vardır. Kendi astrolojimiz bize Nart – Karaçaylı atalarımızdan kalan dünyanın en eski astroloji sistemidir. Bu astrolojinin temeli Ön Türklerin, dolayısı ile Türk ırkının atalarının yaşadığı Mu kıtasına dayanır. Oradan Uygur Türk Devleti’ne, oradan Ön Türkler’e ve diğer Türk devletlerine geçmiştir. Ne yazık ki günümüzde atalarının mirasına yeterince sahip çıkmayan Türk devletleri tarafından kullanılmamaktadır.

Hunların bir kolu olan Nart Hunları’nın kullandığı Türk Astroloji sisteminde 36 yıldız ve 12 gezegen bulunmaktadır. 12 Hayvanlı Türk takviminin bu kavim tarafından kullanılması, ve günümüz astrolojisinin temellerini oluşturan ve hala kullanılmakta olan Dekanat ve Deka sistemi Türkler tarafından bulunmuştur.

Türklerde astroloji sistemi, 36 yıldız grubu, güneşin hareketlerine göre belirlenmiş 36 gökyüzü derecesinden oluşur. 36 burç 10 ile 12 gün arasında bir zaman dilimini kapsar. Bunlardan 21 Mart ile baharın başlangıcı olan Toruk burcu ilk sırayı alır.
36 B**urç ve G**enel Ö**zellikleri**

Toruk (21-31 Mart): İdare sahibi, gururlu, lider, işini hayatı gibi sever, yönetici.

Hımmıy (1-10 Nisan): İyimser, idealist, romantik, yaratıcı, hayallerinin gerçekleşmesi için ömür boyu çalışır.

Huttus (11-20 Nisan): Hassas, mantıklı, dürüst, şerefli, adaletli, yönetici, kıskanç, önde olmayı seven.

Hunta (21-30 Nisan): İnatçı, duygusal, kırgın, yaratıcı. İyimserlik ve karamsarlık aynı anda gözlenir.

Çolpancı (1-10 Mayıs): Duygu tutsağı, önsezi yeteneği olan, dayanıklı, çocuk ruhlu, sadık, temiz kalpli.

Kölköl (11-21 Mayıs): Enerji dolu, devamlı bilgi isteyen, aşkta şahane, önder, kahraman.

Çamay (22-31 Mayıs): Fantezisi zengin, temiz ahlaklı, idealist, söz, yazı ve fikirde önder, çok taraflı, yetenekli.

Küylü (1-10 Haziran): Düzeni sever, gururlu, kaderci, planlı, ağzı sıkı, yalanı ve ihaneti kabul etmez.

Kuşmuş (11-21 Haziran): Mantıklı, parlak, iyimser, gösterişçi, eleştirel, kaderci, mistik konulara meraklı, sanat ve edebiyata ilgi duyar.

Sezgek (22-30 Haziran): Mızmız, tatlı dilli, içine kapanık, inatçı, intikamcı, yetenekli, önsezisi kuvvetli, yaratıcı.

Kuşdüger (1-11 Temmuz): Duygularını mantıktan önde tutan, çocuk ruhlu, dengesiz, tembel, kararsız, karamsar, yetenekli.

Gondaray (12-22 Temmuz): Hayalci, hafızası kuvvetli, geçmişe özlem duyan, his dünyası zengin, dürüst, müziği ve siyaseti seven.

Ötgür (23-31 Temmuz): Gururlu, zeki, maddi problemleri büyüten, çekici.

Küsümmü (1-12 Ağustos): İyi arkadaş, dedikoducu, önder, bir numara olmayı seven, maceracı.

Künlü (13-23 Ağustos): Duygusal, hassas, gururlu, maceracı.

Sınçıma (24 Ağustos-1 Eylül): Ekonomi, sanat ve edebiyata yetenekli, dürüst, insancıl, yaratıcı, otoriter.

Atçak (2-13 Eylül): Fiziği düzgün, iyimser, depresyona yatkın, iradeli, şanslı, gururlu, hassas, gelenekçi.

Kıllı (14-23 Eylül): Otoriter, gururlu, sabit fikirli, sert, zeki, duygusal, aşk hayatında utangaç, çekingen, yazarlığa yatkın.

Canakkı (24 Eylül-3 Ekim): Nazik, hassas, sorumluluk ve vicdan sahibi, dürüst, kompleksli, gösterişçi, hayalci, dekoratörlüğe ve dikişe meraklı.

Ban (4-12 Ekim): Duygusal, düzenli, enerji, kaderci, hümanist.

Cemiş (13-23 Ekim): İyimser, dürüst, ahlaklı, mantıklı, eleştirel, altıncı hissi kuvvetli, şanslı, önder, filozof.

Batık (24 Ekim-1 Kasım): Özgürlüğüne düşkün, diktatör, muammalı ruhlu, iki kutuplu, cesur, gaddar, mükemmel arkadaş, çekici, önder.

Hırtlı (2-12 Kasım): Kararlı, gururlu, savaşçı, spora ve sanata düşkün.

Tutamış (13-22 Kasım): Muhafazakar, fedakar, idealist, çapkın, çift karakterli, pragmatik.

Uslu (23 Kasım-2 Aralık): Objektif, ilme meraklı, dengeli, hoşgörülü.

Kutas (3-12 Aralık):Yetenekli, dengesiz, mistik, düşüncesiz, kararlı, anlaşılmaz, nazik, hassas, gururlu, kıskanç.

Tusanak (13-21 Aralık): Güçlü karakterli, endişeli, şüpheli, şanslı, emir vermeyi seven, hareketli, tutumlu, gaddar.

Tutar (22 Aralık-1 Ocak): İradeli, çalışkan, kahraman. Arkadaşı az olur, zaman zaman yersiz küser, hayatının son kısmında rahat eder.

Beçel (2-12 Ocak): Kırgın, kızgın, ısrarlı, öfkeli, intikamcı, karamsar.

Pırsıuay (13-20 Ocak): Mantıklı, eleştirel, tartışmayı seven, duygusal, sadık, özgür düşünceli, gururlu. Uzun yaşar.

Balauz (21 Ocak-1 Şubat): Gaddar, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli.

Cantay (2-10 Şubat): Titiz, realist, estetiğe meraklı, astronomiye ilgili, yenilikleri sever, kimi zaman hareketli, kimi zaman rahatına düşkündür.

Ergür (11-18 Şubat): Duygusal, hayalci, önder, ufku açık, mistik konulara meraklı, karamsar, yaratıcı.

Sönegey (18-28 (29) Şubat): Şair, sanatçı, dengesiz, çekici, kararsız, aşk hayatı hareketli, kurnaz, nazik, duygusal.

Cannan (1-9 Mart): İyi yürekli, baskıcı, tatlı dilli, zarif, idealist, otoriter, hüzünlü, hayalci.

Şatık (10-20 Mart): Huzursuz, gururlu, sanatçı, özgür, depresyona ve sinir hastalıklarına yatkın.

Türk Astrolojisinide başlıca takımyıldızlar şunlardır.

Ülker/ Ülger: Pleiades (Süreyya)

Arıkovanı/ Kovan: Praesepe (Yemlik)

Yeteğen / Yediger: Ursa Major (Büyükayı)

Kömük / Kümük: Ursa Minor (Küçükayı)

Kambar / Kempir: Leo Minor (Küçükaslan)

Karakurt / Karagurd: Cassiopeia (Kraliçe)

Tayaktah / Tayahtah: Orion (Avcı).

Atalarımızın astroloji sistemi milattan önceki devirlerde kullanılmıştır. Bu sistemin günümüzde kullanılmaması ve tarihi değerinini de bilinmemesinin bir sebebi; Türk kültür tarihinde yer alan tüm önemli bilgileri örtbas etme ve unutturma politikasıdır. Bir diğer sebebi de atalarımızın hareketli yaşam ve devlet tarzı sebebiyle bu tür kültürel değerlerin yerleşememesi, yeterince yazılmamasıdır.

Türk efsanelerinde adı geçen birçok gök cismi “modern” astroloji tarafından daha geçtiğimiz yüzyılda keşfedilebilmiştir. Efsanelerimiz kapsamlı bir şekilde incelenip, yapılan bilimsel çalışmalar tüm dünyaya duyurulduğunda astroloji tarihinde büyük yankılar uyandıracak yeni bir sayfa açılacaktır.

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku