ÂŞIKPAŞAOĞLU TARİHİ’NDEN SEÇMELER: “OSMANLI HANEDANI SOYUNUN ADLARI”

0
253

H. NİHAL ATSIZ

Sultan Korkud, onun babası mücâhidler sultanı Sultan Bayazıd Han Gazi, onun babası Sultan Mehmed Han Gazi, onun babası Sultan Murad Han Gazi, önün babası Sultan Mehmed Gazi, onun babası Sultan Bayazıd Han Gazi, onun babası Sultan Murad Han Gazi, onun babası Orhan Gazi, onun babası Osman Gazi, onun babası Erdungrıl, onun
babası Süleyman şah, onun babası Kaya Alp (2) , onun babası Kızıl Buğa, onun babası Bayıntur, onun babası Aykuluk, onun babası Toğar (3) , onun babası Kaytun (4) , onun babası Sunkur (5) , onun babası Bakı, onun babası Suğar (6) , onun babası Tok Temür (7) , onun babası Basuk (8) , onun babası Gök Alp, onun babası Oğuz, onun babası Kara Han, onun babası Ay Kutluk (9) , onun babası Tuzak, onun babası Kara Han, onun babası Baysub, onun babası Kaman, onun babası Kızıl Buğa, onun babası Yamak (10) , onun babası Başbuğa, onun babası Baybus (11) , onun babası Sevünc, onun babası Çar Buğa (12) , onun babası Kurtulmış (13) , onun babası Karaca, onun babası Amudı, onun babası Karalu Oğlan (14) , onun babası Süleymanşah, onun babası Karahul (15) , onun babası Karluğa, onun babası Yan Temür (16) , onun babası Durmuş (17) , onun babası Çin, onun babası Maçin, onun babası Yâfes, onun babası Nuh aleyhisselâm.

1-Bu son paragraf aslında bozuk bir manzumeyle yazıldığından tarafımdan nesre çevrilerek sadeleştirildi.
2-Yahut “Kay Alp”,
3-Yahut “Doğan”.
4-Yahut “Kıntur” veya “Kıntun”.
5-Yahut “Suğartın”.
6-Yahut “Sunkar”.
7-Yahut “Bak Temür”.
8-Yahut “Basak”.
9-Yahut “Aykıl Teli”.
10-Yahut “Aka”.
11-Yahut “Baysuğ” veya “Baysus”.
12-Yahut “Çur Buğa”.
13-Yahut “Kartalmış”.
14-Yahut “Karalu Aklan” veya “Karalu Oğlak” veya “Kulu Oğlan”.
15-Yahut “Karacul”.
16-Yahut “Bayıntur” veya “Yatmur” yahut “Yantur”.
17-Yahut “Kurmuş” veya “Durtmuş”.

Leave a reply