AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİNDEN SEÇMELER: 93. BÂB

0
180

ATSIZ

Bu Bâb 0nu Beyan Eder ki Sultan Murad İznik’e Kardeşiyle Buluşmaya Geldikte Eflakoğlu Dırakula Ne Eyledi, Onu Bildirir.

O vakit bu Dırakula, Silistire’den geçti. Hayli kötülükler eyledi. Gerçi Gaziler dahi boş bırakmadılar, iyice kırdılardı. Ancak o mel’unun kötülüğü daima eksik değildi. O vakit onun bu fenalığını hünkâra haber verdiler. Hünkâr dahi dedi ki:

“Hele şimdi sefere gidiyorum. O mel’un her ne ederse yanına kalmaz. Allah’ın inayeti, Muhammed’in mûcizâtı ve evliyanın himmetiyle ben sebep olurum, onların hakkından gelirim. Şimdi kulum Firiz, gazilerle fırsat bulduğu kadar geçsin, memleketini vursun, yıksın ve yaksın. Dişiden, erkekten bulduklarım esir etsinler”.

O sırada kendisi İsfendiyar üzerine gitmişti. Îsfendiyar’dan dönüp gelince Dırakula sürdü, Kapıya geldi. İki oğlunu birlikte getirdi. Kapıda oğlanlarına hizmete bıraktı. Kendisi hünkârdan hil’at ve burma tülbend giydi. Haracı kabul etti. Verdi. Memleketine gitti. Başka dedikodu kalmadı. Kötülüklerden vazgeçti.

H. NİHAL ATSIZ, AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİ, DEVLET KİTAPLARI, BİRİNCİ BASILIŞ,

İSTANBUL – 1970, S. 52

Avatar

Leave a reply