AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİNDEN SEÇMELER: 30. BÂB

0
234

H. NİHAL ATSIZ

Bu Bâb Orhan Gazi Padişah Olduktan Sonra Ne Yaptı, Onu Bildirir.

Bu sırada Akça Koca dahi dünyayı terk etti. Kandıra yakınlarında bir dağda mezarı vardır. Konur Alp da onun gibi oldu. Orhan Gazi bu sancağı oğlu Süleyman Paşa’ya verdi. Înönü sancağını oğlu Murad Gazi’ye verdi ki küçük oğludur. Orhan Gazi, askerini aldı, İzmit’e vardı. Çünkü Gazi Rahman geldiği zaman İzmit’in nasıl alınabileceğini ona bildirmişti. Asker toplanınca Bursa’dan Yenişehir’e çıktılar. Sürdüler, Geyve’ye indiler. Oğlu Süleyman Paşa’yı Ap Suyunda buldular. Ayan gölünün kenarı olan Aydos’taki gaziler geldiler. Orhan’ı karşıladılar. Sürdüler, İzmit’e vardılar. Onun sahibi bir kadındı, İstanbul tekfuru ile yakınlığı vardı. Adına Yalakonya (Yahut: “Belkonda”) derlerdi. Yalova’nın sahibiydi. Deredeki hisar onundu. Bir kardeşi vardı. Adına Kalayon (Yahut: “Kalbon”) derlerdi. Yukarı sırttaki hisar onundu. Şimdiki zamanda Türkler ona Koyun Hisarı derler. Bunların hisarının üzerine Türkler vardı. Savaşırken Kalyon’un göğsüne ok dokundu. Acı duymadan öldü. Orhan Gazi geldi. Îzmit yakınma kondu. Kadın dedi ki: “Ben bu Türkler ile savaşmam. Onun için ki eğer bunlar bizden öldürürlerse ölen gitti. Yerinde kalandan fayda ne? Eğer biz bunları öldürürsek bunlarla kan düşmanı oluruz. Kıyamete kadar savaşmak gerek”. Kadının bir yarar kişisi vardı. Onu gönderdi: “Andlaşalım. Bize ziyanınız dokunmasın. Hisarı da verelim” dedi. Orhan Gazi de kabul etti ki O kadın her nesi varsa alsın ve hisarı teslim etsin. Kadın yine haber gönderdi: “Ben gece çıkarım. Beni Türklerle bekletsin” dedi. Öyle yaptılar. Her kâfirin gitmek veya kalmak isteği kendi elinde olsun dedi. İskeleye gemiler getirdiler. İsteklerince doldurdular. Orhan Gazi: “Sakının ki bu kâfirlerin bir çöpü gitmesin. Andımızda hain olmayalım” dedi. Yapılan and” yerine getirildi. Orhan Gazi de hisara girdi. Aydos’ ta oturan gazilerin hepsi de İzmit’e geldiler. Oturdular.

Orhan Gazi, oğlu Süleyman Paşa’yı İzmit’e getirdi. Kiliseleri mescit yaptı. Bir kiliseyi de medrese yaptı. Şimdi dahi medresedir. Kara Mürsel derler ki bahadır vardı. O kıyıyı ona tımar verdiler. Orasını tımarlara bölüştürdüler. Tımar erlerini kıyıya getirdiler ki İstanbul’dan gemi çıkıp memleketivurmasın. Yalova’yı da tımara verdiler. Akça Koca ile olan gazileri buraya topladılar. Ermen Pazarı’nı (Yahut: “Yazıdanı”) Yahşılu’ya (Yahut: “Tahtalu’ya”) verdiler. Kandıra ilini Akbaş’a verdiler. Bunların neslinden şimdi dahi vardır. Fazlullah Kadı ki Gebze’de tekkesi vardır, o Akça Koca’nın neslindendir. Kocaeli’nin, Ak Yazı’nın, Konurapa’nın ve Bolu ilinin hepsinin fethinin aslı ve gerçeği budur.

H. NİHAL ATSIZ, AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİ, DEVLET KİTAPLARI, BİRİNCİ BASILIŞ,

İSTANBUL – 1970, S. 21-22

Leave a reply