AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİNDEN SEÇMELER: 15. BÂB

0
227

H. NİHAL ATSIZ

BU BÂB OSMAN GAZİNİN KANUNU HÜKÜMLERİNİ BİLDİRİR.

Kadı konuldu. Sübaşı konuldu. Pazar kuruldu ve hutbe okundu. Bu halk kanun ister oldular. Germiyandan birisi geldi. “Bu pazarın vergisini bana satın” dedi. Halk “Osman Han’a git” diye cevap verdi. O adam, hana gidip sözünü söyledi. Osman Gazi sordu:’ “Vergi nedir”. Adam dedi ki: “Pazara ne gelse ben ondan para alırım”. Osman Gazi: “Senin bu pazara gelenlerde alacağın mı var ki para istersin” dedi. O adam: “Hanım! Bu türedir. Bütün memleketlerde vardır ki padişah olanlar alır” dedi. Osman Gazi sordu: “Tanrı mı buyurdu, yoksa beğler kendileri mi yaptı? O adam yine: “Türedir hanım! Ezelden kalmıştır” diye cevap verdi. Osman Gazi çok öfkelendi: “Bir kişinin kazandığı başkasının olur mu? Kendi malı olur. Ben onun malına ne koydum ki bana akça ver diyeyim? Bire kişi! Var, git! Artık bana bu sözü söyleme ki sana ziyanım dokunur” dedi. Bunun üzerine halk dedi ki: “Hanım! Bu pazarı bekleyenlere adettir ki bir nesnecik
vereler”. Osman Gazi: “Mademki böyle diyorsunuz, öyleyse bir yük getirip satan herkes iki akça versin. Satamayan bir şey vermesin. Kim bu kanunumu bozarsa Allah onun dinini de, dünyasını da bozsun. Kime bir tımar verirsem elinden sebepsiz yere almasınlar. O ölünce oğluna versinler. Çok küçük dahi olsa versinler. O, savaşa yarayacak hale
gelinceye kadar sefer vaktinde hizmetkârları sefere gitsin. Her kim bu kanunu tutarsa Allah razı olsun. Eğer neslime bu kanundan başka bir kanun koyduracak olurlarsa edenden ve ettirenden Allah razı olmasın” dedi.

H. NİHAL ATSIZ, AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİ, DEVLET KİTAPLARI, BİRİNCİ BASILIŞ,

İSTANBUL -1970, S. 13

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku