AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİNDEN SEÇMELER: 105. BÂB

0
253

ATSIZ

Bu Bâb Onu Beyan Eder ki Selanik Ne Suretle Fetholundu.

Bir gün Sultan Murad Han Gazi, vezirlerine: “Şu Selanik denen şehir ırak mıdır, yoksa yakın mıdır” diye sordu. Vezirler: “Sultanım! Serez’den hünkâr göçü ile dört göçtür” dediler. Hünkâr: “Ya niçin durursunuz? Çabucak sefer hazırlığını görün” dedi. Hemen toplar ve mancınıklar hazırlamaya başladılar ve Gelibolu’dan gemiler dahi getirdiler. Gaza niyetidir diye çağırttılar. Yürüdüler. Selanik hisarına doğru vardılar. Üzerine düştüler. Etraftan dahi hayli gaziler toplandı. Cenge başladılar. Bir nice gün iyi cenkler ettiler. Sonunda hünkâr: “Hey paşalar! Bu hisarın alınmasına tedbir bulun” dedi. Evrenüzoğlu Ali Beğ: “Hey devletli sultanım! Bu hisar cengi hayli zahmetlidir. Bu hisarı, sultanım, yağma etmek gerektir ki bu alma” dedi. Sultan Murad Han Gazi: “Bire bu hisar yağmadır” diye bağırttı. Hemen ki gaziler yağma haberini işittiler, hemen hisarın etrafından dahi hücum edip yürüyüş ettiler. Ve merdivenleri hisarın surlarına dayadılar. Kâfirlere göz açtırmadılar. Gaziler ganimet malına boğuldular. Esirler aldılar. Fevkalâde doyumluklar oldu. Şehirin evleri boş kaldı. Ama isteği olup kalana evleri mülklüğe verdiler. Vardar Yenicesi’nin halkım sürdüler. Selâniğe getirdiler. Selanik içinde onlar dahi oturdular. Sözün hülâsası kâfir memleketini İslâm memleketi ettiler. Şehir ki alındı, her şey düzene bağlandıktan sonra mücâhidler sultanı Sultan Murad Han Gazi: “Hey gaziler! Bundan ulu nimet olmaz ki gaziler hisarı yağma edeler, Tanrı’ya ortak koşanları zorla Islama getireler. Şimdi ben bu gazileri sevdim, inşallah sizin ile ben şimdiden sonra gaza etsem gerektir” dedi.

Bu fethin tarihi mücâhidler sultam Murad Han Gazi elinden hicretin 833 ünde (milâdî: 30 Eylül 1429–18 Eylül 1430) vâki oldu.

H. NİHAL ATSIZ, AŞIKPAŞAOĞLU TARİHİ, DEVLET KİTAPLARI, BİRİNCİ BASILIŞ,

İSTANBUL – 1970, S. 58

Avatar

Leave a reply