Necat ÇETİN

Eski insanların ağzından düşürmediği iki kelime vardır. Seferbirlik ve Çanakkale. Nasıl düşürmesinler ki? Ya babasını vermiş, ya oğlunu, ya da dedesini, ya kardeşini ya da kocasını. Hangimizin bir yakını ya Çanakkale’de ya da seferberlikte askerde kalmamış? Benim köyüm eski adıyla Çengele yeni adıyla Ormanköy’de tam tespit edebildiğim 18 kişi askerde kalmış. Kimi Yemen de kimisi Kafkas, kimisi Çanakkale harbinde. Babamın dedesi Sarılar aşiretinden Bekir’de Çanakkale’de kalmış. Mehmet dedem babasını hiç görmemiş. Çanakkale değil mi ki o evlatları babasız, kadınları kocasız bırakan insan değirmeni. Cepheye gidenlerin çoğu ya şehit olmuş ya da gazi. Kimileri köyümde cephede bölük komutanlığı bile yapmış. Alın size bir örnek. Köydeki sülalelerden birisine Halil Onbaşılar denir. Soyadları bu gün BAYKURT. Şehit Çavuş Haydar Arda İÖO. Müdür İbrahim Baykurt’un dedesi. Neden Halil Onbaşılar diye araştırmıştım. Halil Onbaşı kardeşi Mehmet Ali ile birlikte askere alınır. İki kardeş aynı bölükte Çanakkale’de çarpışırlar. Mehmet Ali bir İngiliz taarruzu sırasında makineli tüfek ateşine kapılır. Vücudu ikiye bölünür. Kardeşi Halil aynı bölükte onbaşıdır. O kadar şiddetli çarpışmalar yaşanır ki bölükte şehit olmadık ne subay ne de astsubay (gedikli) kalır. Hatta bölük komutanlığı çavuşlar kadar iner. Çavuşlar da şehit olunca bölük komutanlığı Halil Onbaşıya kalır. Halil Onbaşı bölüğü o bölgede sevk ve idare eder. Bir süre sonra ateşkes olduğunda cephe komutanı Esat Paşa bölüğe teftişe gelir. Karşısına bir avuç askerle Halil Onbaşı çıkar ve tekmil verir. Esat Paşa sorar:

  • Bölük komutanı nerde?

Halil Onbaşı: cevap verir:- Şehit.

-Ya gedikliler ?

Cevap yine aynıdır: – Şehit.

-Peki bölüğü burada sevk ve idare eden kim?

Halil Onbaşı: – Benim kumandanım.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: ANNE, BENİM BABAM KİM ?

Leave a reply