Anıt

0
250

Anıt, önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı olarak tanımlanmaktadır.

Anıtlar, genellikle heykel ya da çeşitli biçimlerdeki yapılar olabildiği gibi, ağaç da anıt olarak kabul edilmektedir. Anıtın amacı; bir kişinin, olayın ya da tarihsel bir dönemin anısını canlı tutmaktır. Tarihteki en önemi anıt örnekleri Mısır piramitleridir.

Bir tür anıtmezar olan piramitler, çok eski zamanda yaşamış ve oraya gömülmüş olan firavunların (kralların) anılarını yaşatmak amacıyla yapılmışlardır. Zafer takları da tarihteki önemli anıt örneğidir.

[![Gize Piramitleri, Mısır.]()]() Gize Piramitleri, Mısır.

Roma’daki büyük zafer takları Romalı generallerin, Paris’teki ünlü Zafer Takı Napolyon ordularının savaşta kazandıkları zaferlerin anısına dikilmiştir. Londra’da Whitehalldaki Kenotaf da (boş lahit) en ünlü savaş anıtlarından biridir.

Dünyanın pek çok ülkesinde, meydan ve caddelerde tek bir kişinin anısına dikilmiş anıtlara rastlanır. Ankara ve Türkiye’nin öteki kentlerindeki Atatürk, ABD’nin Washington kentindeki George Washington anıtları, İngiltere’de Londra’daki Trafalgar Meydanında bulunan Nelson Sütunu bu tür anıtlara örnek olarak verilebilir.

[![Çanakkale Şehitleri Abidesi, Çanakkale.]()]() Çanakkale Şehitleri Abidesi, Çanakkale.

Mezarlar ve tapınaklar Anıt sözcüğü öncelikle geçmiş zamanları anımsatan bir yapıtı akla getirir. Tarih öncesi çağlara ait taş ya da toprak yapılar için de bu sözcüğün kullanıldığı olur. Genel olarak tarih öncesi taş anıtlar, mezar ya da tapınaklardır. Bu tür mezarlardan geriye, içlerine ölülerin koyulduğu taştan oda ya da bölmeler kalmıştır. Bu tür taş anıtlar megalit olarak adlandırılır.

Megalit, Yunanca “büyük” anlamına gelen megalo ve “taş” anlamına gelen lithos sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. Ölülerin gömüldüğü yer alçak ve uzun bir oda ya da galeri biçiminde olduğu için, bazı megalitlere galeri mezar denir

Galeri mezarlar yatay ve dikey biçimde yerleştirilen taş bloklardan oluşur. Ölülerin gömüldüğü salonun dışarıya bir geçitle bağlandığı mezarlar ise, geçit mezar olarak adlandırılır. Hem geçit mezarlara, hem de galeri mezarlara birden çok kişi gömülürdü.

[![Christo Redentor, Rio de Janeiro.]()]() Christo Redentor, Rio de Janeiro.

Menhirler de bir tür megalit anıtlardır. Menhir sözcüğü, Breton dilinde “taş” anlamına gelen men ve “uzun” anlamına gelen hirden türetilmiştir. Menhirler, dik olarak yerleştirilmiş büyük taş anıtlardır.

Fransa’nın kuzey ve İngiltere’nin güney kesiminde menhirlere çok yaygın olarak rastlanır. Buralardaki menhirler daire, yarım daire ya da elips biçiminde dizilmiş taşlardan oluşur. İngilteredeki Stonehenge en ünlü menhir örneğidir.

Avatar

Leave a reply