ANADOLU TÜRK IRKI – AFET İNAN

0
673

Türk Devrimi’nin resmi tarihçilerinden Profesör Afet İnan (1941), Anadolu Irkı üzerinde yazdığı Fransızca doktora tezinde, 6500 kişilik örneklemden aldığı ölçülere dayanarak, Anadolu (Türk) ırkının %75 oranında brakisefal, düz ince burunlu, kahverengi saçlı, sonuç olarak ”Dinarik ile karışmış Alpli” yani ”Beyaz” (Ari) olduğu sonucuna varıyordu (Kz Behar 1991 : 126-60). Çekik gözlü Mogolların oranı %5’ten azdı. Gerçi fenotipik (görünür) özellikler böyleydi; ama kan grupları gibi genotipik (laboratuvarda saptanabilen görünmez) bazı özellikler, Türklerin, Sarı Asyalılarla Beyaz Avrupalılar arasında bulunduğu görüşünü destekliyor, doğruluyordu (Bingöl 1970 ve Güvenç 1991 : Tablo 2-3)

TÜRK KİMLİĞİ KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKLARI, BOZKURT GÜVENÇ, KÜLTÜR BAKANLIĞI İNSANLIK TARİHİ, ANKARA – 1994, S. 25

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku