Amazonların torunları

0
467

Herodot’a göre Savromatların dillerinin “bozukluğu”nun sebebi, Savromatların İskit erkekleri ile Amazon kadınların soyundan gelmeleridir. Bu tür efsanevî bilgileri etnik tarihin diline tercüme ederken Savromatlarını dilini İskit dilinin lehçelerinden biri, halkın kendisini ise İskitlere akraba olan, onların çevresinden çıkıp kendi etnogenezine ek bir unsur katan bir halk olarak kabul etmek gerekmektedir. Diodorus ve Plinius ise Savromatların, Med İmparatorluğu’ndan çıktıklarını yazmaktadırlar. Bunu da adı geçen halkın oluşum sürecinin İskitlerin Ön Asya’daki seferlerden dönüşlerinden sonra tamamlandığı şeklinde yorumlamak gerekmektedir. Bunların kültürlerinin ortak İskit kültüründen
kopması da muhtemelen bu tarihte gerçekleşti.

TARTARICA ATLAS, TATARLAR VE AVRASYA HALKLARININ TARİHİ TATARİSTAN CUMHURİYETİ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Tataristan Cumhuriyeti Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü, Tataristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kazan- Moskova – St. Petersburg – İstanbul, 2017 S. 68

TagsAmazon

Leave a reply