ALP ER TONGA

0
547

JEAN PAUL ROUX

Eski Türklerin meşhur ulusal kahramanıdır. Kâşgarlı Mahmud kendisinden sıkça bahsetmektedir. Daha çok, ondan övgüyle bahseden bazı şiirleri aktarmaktadır. Alp Er Tonga adı aşağı yukarı “kahraman kaplan insan” anlamına gelmektedir, çünkü tonga adı Kâşgarlı Mahmud’a göre bir tür kaplandır. Ancak bu, kar leopan da olabilir. Orhon ya-
zıtlarında zaten bir Tonga Tigin’den, yani bir “kaplan prens”ten söz edilmektedir. Bu kişi belki de Alp Er Tonga
olabilir. Geçen zaman içinde, bu kişi Afrâsiyâb ile ve daha az sistematik olmakla beraber İran’ın efsanevî kahramanı olan Uygur prensi Buku Han ile özdeşleştirilmiştir.

JEAN PAUL ROUX, BİLGESU YAYINCILIK, 1.BASKI – 2011, 31-32

Avatar

Leave a reply