Alfabe Değişimin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa Altun

Yard.Doç.Dr. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Türkler, eldeki yazılı kaynaklardan anlaşıldığına göre başta Göktürk, Uygur,
Arap ve Lâtin asıllı olmak üzere, değişik alfabeler kullanmışlardır. Bu alfabeler
içinde en uzun ve en yaygın kullanılanı Arap alfabesi olmuştur. Ancak özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu alfabenin yetersizlikleri, eksiklikleri
olduğundan hareketle değiştirilmesi ve ıslah edilmesi gündeme getirilmiştir.

Devamını okumak için: ALFABE DEĞİŞİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Leave a reply