29 Ağustos 1526, tarihçilere göre 80 bin ila 100 bin kişilik arasında değişen bir güçten oluşan Türk ordusu, 30 bin kişilik Macar ordusunu öğleden ikindiye Macaristan’ın Mohaç ovasında imha etti. Bu marş daha doğrusu yır(şiir) Yahya Kemal tarafından yazıldı, daha sonra pekçok Mehter Marşı gibi İttihat ve Terakki zamanında bestelendi.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Aktolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla
Birden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

Cennet’te bugün gülleri açmış görürüz de
Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde

Ak tolgalı beyler beyi haykırdı ” ilerle! “
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

Yahya Kemal BEYATLI

Avatar

Leave a reply