AHMET AĞAOĞLU’NUN HÜSEYİNZADE ALİ BEY’E MEKTUPLARI

0
369

Yılmaz Özkaya

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  1. yüzyılın ikinci yarısından sonra Rusya Türkleri arasında yenileşme ve modernleşme hareketleri hız kazanmaya başlamış ve yarı Avrupaî bir sosyal yaşamın izleri özellikle Kafkasya muhitinde görülmeye başlanmıştır. Coğrafi konumları dolayısıyla Osmanlı ve Avrupa muhitine yakın olan Tatar ve Azeri Türkleri bu modernleşme hareketinin ilk
    basamağında yer alırlar.

1789 Fransız İhtilâli ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik hareketleri, 20. yüzyılın başlarında çok uluslu devletlerde etkisini göstermeye başlamıştı. Rusya Türkleri arasında milliyetçilik hareketleri kendi başına, bağımsız bir hareket olarak kendini gösterirken Osmanlı devletinde ise Türklere dayalı bir milliyetçilik hareketi dışarıdan destekli bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu hareketi yönlendirenler özellikle Tatar ve Azeri aydınları olmuştur. İşte hem Kafkasya’da hem de Osmanlı devleti sınırlarında bu bağlamda faaliyette bulunan şahsiyetlerden birisi de Ahmet Ağaoğlu’dur.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: AHMET AĞAOĞLU’NUN HÜSEYİNZADE ALİ BEY’E MEKTUPLARI

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku