AHİLİĞİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

0
562

İnsanın bir bütün olarak ele alındığı Ahi Birlikleri’nde mükemmel insan ve mükemmel toplum hedeflenmiştir. Bu nedenle Ahilik kurumunda bireye sadece mesleki bilgiler değil aynı zamanda dini, ahlaki ve toplumsal bilgiler de verilmiştir. İş başında ve iş dışında teoriden çok, yapılarak ve yaşanarak verilen eğitimle Ahiler toplumda çok önemli roller üstlenmişlerdir. Ahi Birlikleri geliştirmiş oldukları ahlaki, sosyal ve ekonomik ilke ve erdemlerle günümüzün çeşitli örgütlerine, sendikalarına, gençlik ve meslek kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, pek çok yönden örnek olabilecek bir yapıya sahiptir. Günümüzde üretici ile tüketici, devlet ile millet, emek ile sermayenin barışık olduğu bir iş ortamının sağlanması, güçlü bir ekonomik yapı ve toplumsal bütünlük için son derece önemlidir. Bu ortamın Ahilik teşkilatının aktif olduğu dönemlerde sağlandığı bilinmektedir. Sağlam bir iş ahlakının ve çalışma koşullarının geçerli olduğu bir sistem ekonomik kalkınmanın ön şartıdır. Günümüz dünyasında iş yaşamında, siyasette ve toplumsal yaşamda ahlaki ilke ve değerlerin önemi ve bunlara duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Yine günümüz kürselleşme sürecinde kalite, standart, müşteri odaklılık, insana değer verme gibi rekabet araçları ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda “insan merkezli” ve “müşteri odaklı” yaklaşımlar büyük önem kazanmaktadır. Ahilik kurumunun mesleki, ticari ve toplumsal ahlakı ön planda tutan gelenekleri hatırlanarak ihtiyaç duyulan alanlarda modern sentezlerin yapılarak günümüz şartlarına uyarlanması son derece önemlidir. Yıllık geleneksel Ahilik kutlamalarının ötesinde, günümüzde gerek iş dünyası ve gerekse sosyal yaşamla ilgili düzenlemeler yapılırken Ahilik ilke ve kurallarından yararlanılması, okul müfredatlarında yer alması, kaliteli insan ve kaliteli toplum olma konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda usta-çırak ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, sadece teorik bilgi değil yaşayarak ve yaparak örnek olunması iş hayatına olumlu katkılar sağlayacaktır. Usta–çırak ilişkilerine daha çok önem verilmesi, kalfalara dükkân açmaları konusunda yardım ve destek sağlanması son derece önemlidir. Zira günümüzde, ‘eline, diline ve beline sahip’ insan tipine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Makalenin tamamını okumak için: [Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları]()

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku