1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Listesi

19 Mart 1920’de Mustafa Kemal vilayetlere, müstakil livalara ve kolordu kumandanlarına gönderdiği bir tebliğ ile her livadan Meclis’e beş temsilci seçilmesini istedi. Seçim liva merkezi ve kazalardaki ikinci seçmenler, vilayet idare meclisleri, belediye meclisleri ve Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet tarafından yapılacaktı. Vakit darlığından ötürü birinci seçmenlere müracaat edilmedi. Uygulamada, tüm livalarda Müdafaa-yı Hukuk cemiyetlerinin önerdiği veya kabul ettiği adaylar seçildi. İstanbul Meclisi üyeleriyle birlikte 66 seçim bölgesinden toplam 337 temsilci Meclis’e katıldı. Bu sayıya, 1922’de Malta Sürgünü dönüşü Meclis’e katılan 14 kişi dahildir.

Meclisin adı ilk önce Millet Meclisi iken, İstanbul Meclisi üyelerine ek olarak seçilen temsilciler nedeniyle (“genişletilmiş meclis” anlamında) Büyük Millet Meclisi adı benimsendi. 1921’de Türkiye sözcüğü eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi adı resmileştirildi.

Günümüzde ilçe olan Biga, Ergani, Gelibolu, Genç ve Şebinkarahisar’ın (Şarkikarahisar) o dönemde seçim bölgesi merkezi oldukları unutulmamalıdır. Günümüzdeki Ağrı ilinin o dönemdeki merkezi ise Bayazıt’tı. Samsun ili Canik adı ile anılmakta ve Ordu ilinide kapsamaktaydı. Kırşehir günümüzdeki Nevşehir ilini kapsamaktaydı. İçel, yalnızca Silifke ve civarını kapsmaktaydı, Mersin ayrı bir bölgeydi.

  1. dönem milletvekillerinin 288’i yüksek öğrenim görmüş, 94’ü orta öğrenim mezunu kişilerden oluşmaktaydı. Meslek dağılımı şu şekildeydi: 162 serbest meslek, 133 devlet memuru, 54 asker, 32 din adamı, 30 aşiret reisi, 7 teknik eleman, 16 sağlık görevlisi, 2 Reji görevlisi. Toplam 378 milletvekilinin 162’si birden fazla dil bilgisine sahipti.

Adana

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdullah Faik Çopuroğlu

Eşref Akman

İbrahim
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Mehmet Hamdi İzgi

Gülekzade Tevfik
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Zamir Damar Arıkoğlu

Zekai Apaydın

Amasya

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Rıza Topçu

Ali Rıza Özdarende

Asım Sirel

Bekir Sami Kunduh
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ahmet Hamdi Apaydın

Mehmet Ragıp Topala

Ömer Lütfi Yasan
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ankara

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ahmet Rüstem Bilinski
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ali Fuat Cebesoy

Taşpınarlı Hacı Atıf
Meclis-i Mebusan üyesi.

Hacı Mustafa Beynamlı

Mustafa Hilmi Çayırlıoğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mustafa Kemal
Meclis-i Mebusan üyesi. Meclis Başkanı.

Ömer Mümtaz Tambi

Şakir Kınacı

Şemsettin Bayramoğlu

Antalya

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Vefa Seyhanlı

Halil İbrahim Özkaya

Hamdullah Suphi Tanrıöver
Meclis-i Mebusan üyesi.

Hasan Tahsin Sürenkök

Mustafa Ebrişimoğlu

Rasih Kaplan

Ardahan

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Filibeli Hilmi

Osman Server Atabek

Aydın

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ahmet Şükrü Yavuzyılmaz

Cami Baykurt
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mehmet Emin Erkut
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mehmet Esat İleri

Mazhar Germen

Sadık Sultanoğlu

Hasan Tahsin San

Ayıntab (Gaziantep)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdullah Lami Ersoy

Ali Cenani

Hafız Mehmet Şahin

Ali Kılıç

Ragıp Yoğun

Mehmet Yasin Sani Kutluğ

Batum

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ahmet Fevzi Erdem

Hahutzade Ahmet Nuri Efendi

Akif Sümer

Ali Rıza Acara

Edip Dinç

Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Mehmet Atıf Bayazıt

Hacı Mehmet Önay

Refik Saydam

Süleyman Sudi Acarbay
Meclis-i Mebusan üyesi.

Şevket Beyazit

Biga

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ahmet Hamdi Dumrul

Hamdi Hamit Karaosmanoğlu

Mehmet Dinç

Bitlis

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Arif Özdemir

Derviş Sevünç

Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu

Sofrasur Asizade Resul Bey
Meclis-i Mebusan üyesi.

Sadullah Fevzi Eren
Meclis-i Mebusan üyesi.

Vehbi Öztekin

Yusuf Ziya Koçoğlu

Bolu

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdullah Sabri Aytaç

Cevat Abbas Gürer

Fuat Umay

Hacı Abdülvahap Efendi

Nuri Aksu

Mehmet Şükrü Gülez

Tunalı Hilmi
Meclis-i Mebusan üyesi

Yusuf İzzet Met

Burdur

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Ulvi Bey

Çilzade Fahreddin

Halil Hulusi Efendi

İsmail Suphi Soysallıoğlu

Mehmet Âkif Ersoy

Şevket Candaner

Veli Saltıkgil

Bursa

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Emin Erkul

Hasan Fehmi Kolay

Muhittin Baha Pars

Mustafa Fehmi Gerçeker

Necati Kurtuluş

Osman Nuri Özpay

Abdullah Servet Akdağ

Canik

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ahmet Nafiz Özalp

Emin Gevecioğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ahmet Hamdi Yalman

Hasan Fehmi Çoldurzade

Süleyman Boşank

Mehmet Şükrü Fırat

Cebel-i Bereket (Osmaniye)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Faik Öztrak

İhsan Eryavuz
Soyadı Kanunu ile aldığı “Eryavuz” soyadını Yavuz Havuz Davası’ndan sonra “Topçu” olarak değiştirmiştir.

Rasim Celalettin Öztekin

Çorum

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Dr.Atıf Bey
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Abdurrahman Dursun Yalvaç

Hüseyin Ferit Törümküney

Fuat Tek

Haşim Apaydın

İsmet Eker
Meclis-i Mebusan üyesi.

Sıddık Mumcu

Denizli

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Hakkı Behiç Bayiç
Türkiye Komünist Fırkası’nın genel sekreteri

Hasan Tokcan

Hacı Hüseyin Mazlum Bababalım

Mustafa Tavaslıoğlu
28.12.1920’de müstafi sayılmıstır

Necip Buldanlıoğlu
28.12.1920’de müstafi sayılmıstır

Yusuf Başkaya

Dersim (Tunceli)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdülhak Tevfik Gençtürk

Diyap Yıldırım

Hasan Hayri Kanko
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mustafa Ağa

Mustafa Zeki Saltık

Ahmet Ramiz Tan

Diyarbekir

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Feyzi Pirinççioğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Hacı Şükrü Aydındağ

Abdulhamit Çintan

Abdulkadir Kadri Kürkcü

Mehmet Kadri Üçok

Mustafa Akif Tütenk

Mehmet Zülfü Tigrel
Meclis-i Mebusan üyesi.

Edirne

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Cafer Tayyar Eğilmez

Faik Kaltakkıran
Meclis-i Mebusan üyesi.

İsmet İnönü

Kâzım Karabekir

Mehmet Şerafettin Aykut
Meclis-i Mebusan üyesi.

Elaziz (Elazığ)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Hacı Feyzi Bey (Mehmet Celayır)

Hüseyin Gökçelik

Muhittin Çöteli
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mustafa Şükrü Bey
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mehmet Naci Karaali

Rasim Tekin

Hasan Tahsin Berk

Ergani

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Şefik
Mazbatasının tanziminden önce istifa etti

İbrahim Hakkı Akgün

Kadri Bey
Meclis-i Mebusan üyesi, uzun süre TBMM’ye katılmaması üzerine müstafi sayılmıştır

Kâzim Bey (Oral)

Mahmut Sığnak

Mehmet Emin Giray

Güranizade Memduh
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Ahmet Nüzhet Saraçoğlu

Rüştü Bulduk
Meclis-i Mebusan üyesi.

Salih Efendi
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Ali Sırrı Özata

Ertuğrul (Bilecik)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ahmet Lakşe
20.01.1921 tarihinde Milletvekilliğinden müstafi sayılmıstır

Halil Işık

Mustafa Kemal Güney

Necip Soydan

Hamdi Aksoy

Erzincan

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Mehmet Emin Lekili

Hüseyin Aksu

Osman Fevzi Topçu

Şeyh Hacı Ahmed Fevzi Efendi

Mehmet Tevfik Kütükbaşı

Erzurum

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Asım Möhördaroğlu

Celalettin Arif
Meclis-i Mebusan başkanı

Hüseyin Avni Ulaş
Meclis-i Mebusan üyesi.

İsmail Naim Sanıvar

Mehmet Salih Yeşiloğlu

Mustafa Durak Sakarya

Mehmet Nusret Sun

Süleyman Necati Güneri
Meclis-i Mebusan üyesi.

Zihni Orhon
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ziyaeddin Gözübüyük

Eskişehir

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdullah Azmi Torun
Meclis-i Mebusan üyesi.

Emin Sazak

Eyüp Sabri Akgöl

Veliyullah Akbaşlı
(Hacı Veli Bayraktar) Meclis-i Mebusan üyesi.

Halil İbrahim Sipahioğlu

Hüsrev Sami Kızıldoğan

Mehmet Niyazi Çamoğlu

Gelibolu

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Celal Nuri İleri
Meclis-i Mebusan üyesi.

Genç

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Haydar Bey

Ali Vasıf Telli

Mehmet Celal Saraçoğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Fikri Faik Güngören

Hamdi Yılmaz

Fikri Ergün

Gümüşhane

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Hasan Fehmi Ataç

Mehmet Şükrü Üçüncü

Mustafa Darman

İbrahim Ruşen Oktar

Veysel Rıza Zarbun

Ziya Tuğlu
Meclis’e gelirken şehit edildi. Ailesi sonradan “Tuğlu” soyadını almıştır.

Hakkari

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

İbrahim Arvas
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Mazhar Müfit Kansu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Çölemerikli Ömer Efendi
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Seyyid Muslihittin Paşa
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Seyyid Taha Efendi
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Tufan Ülker

Isparta

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Cemal Mersinli
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mehmet Tahir Kucur

Hafız İbrahim Demiralay

Hüseyin Hüsnü Özdamar

İsmail Remzi Berkün

Mehmet Nadir Süldür

İçel

  • Söz konusu dönemde İçel ismi Silifke bölgesi için kulanılmaktaydı

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Rıza Ataışık
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ali Sabri Güney (Hacı Ali Efendi)

Haydar Lütfi Arslan

Naim Ulusal

Mehmet Sami Arkan

Şevki Göklevent

İstanbul

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Adnan Adıvar
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ahmet Ferit Tek
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ahmet Mazhar Akifoğlu

Ahmet Muhtar Mollaoğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ahmet Şükrü Oğuz

Ali Fethi Okyar

Ali Rıza Bebek

Arif Marlalı

Hüseyin Hüsnü Işık

Mehmet Neşet Özercan

Köstenceli Numan Usta

Selahattin Bey

İzmir

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Enver Tekand

Hacı Süleyman Bilgen

Mahmut Esat Bozkurt

Mustafa Bengisu

Refet Bele
Meclis-i Mebusan üyesi.

Reşit Bey

Hasan Tahsin Uzer
Meclis-i Mebusan üyesi.

Yunus Nadi Abalıoğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

İzmit

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Mehmet Fuat Carım

Hafız Abdullah Tezemir

Halil İbrahim Gürsoy

Hamdi Namık Gör

Hüseyin Sırrı Bellioğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Tahir Barlas

Kankırı (Çankırı)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Behçet Kutlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Müştak Torbo

Neşet Akkor

Sait Üçok

Tahir Aşık Musuloğlu

Hacı Tevfik Efendi
Meclis-i Mebusan üyesi.

Yusuf Ziya İsfendiyaroğlu

Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Çetinkaya
Meclis-i Mebusan üyesi.

Halil Hilmi Bozca

Hulusi Kutluoğlu

İsmail Şükrü Çelikalay

Mehmet Şükrü Koç

Mustafa Hulusi Çalgüner
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ahmet Nebil Yurteri

Ömer Lütfi Argeşo

Karahisar-i Şarki (Şebinkarahisar)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Sururi Tönük

Mehmet Vasfi Seçer

Memduh Necdet Erberk

Mesut Benli

Mustafa Serdaroğlu

Karesi (Balıkesir)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdülgafur Efendi (Iştın)

Hacim Muhittin Çarıklı
Meclis-i Mebusan üyesi.

Hasan Basri Çantay

İbrahim Cevdet Yörük

Kazım Özalp

Mehmet Vehbi Bolak

Kars

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Rıza Ataman

Cavit Erdel

Fahrettin Erdoğan

Kastamonu

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdülkadir Kemali Öğütçü
Orhan Kemal’in babasıdır.

Mehmet Besim Fazlıoğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Hafız Mehmet Hulusi Erdemir

Mehmet Murat Pala

Ahmet Rüştü Çolakoğlu

Sabri Dura

Suat Soyer
Meclis-i Mebusan üyesi.

Yusuf Kemal Tengirşenk
Meclis-i Mebusan üyesi.

Kayseri

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ahmet Hilmi Kalaç
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mehmet Alim Çınar

Mehmet Atıf Tüzün

Osman Uşşaklı

Ahmet Remzi Akgöztürk

Ahmet Rifat Çalık
Meclis-i Mebusan üyesi.

Sabit Gözügeçgel
Meclis-i Mebusan üyesi.

Kırşehir

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Bekir Kocaoğlu
Kırşehir’den seçilen Sadık Bey’in istifa ettiği varsayımıyla, 24 Nisan 1920’de Meclis’e kabul edildiği, ancak Sadık Bey’in kesin olarak istifa etmediğinin anlaşılması üzerine Sadık Bey’in Milletvekilliğinin kabulü ve Bekir Efendinin Milletvekilliğinden düşürülmesi 6 Aralık 1920’de Hey’et’i Umûmîye tarafından onanmıştır.

Ahmet Cemalettin Çelebi
Hacıbektaş dergahı postnişini. Seçilmiş, ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamamış, kısa süre sonra vefat etmiştir.

Ali Cevdet Seçkin

Ahmet Müfit Kurutluoğlu

Rıza Silsüpür
Meclis-i Mebusan üyesi.

Sadık Savtekin

Yahya Galip Kargı

Konya

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdülhalim Çelebi

Arif Baysal

Hacı Bekir Sümer
Meclis-i Mebusan üyesi.

Hulusi Göksu

Kazım Hüsnü Bey
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mehmet Vehbi Çelik
Meclis-i Mebusan üyesi.

Musa Kazım Onar
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ömer Vehbi Büyükyalvaç
Meclis-i Mebusan üyesi.

Refik Koraltan

Rıfat Saatçi

Kozan

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Fevzi Çakmak

Fikret Onuralp

Hüseyin Çelik

Mustafa Cantekin

Reşit Paşa

Kütahya

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ahmet Besim Atalay

Cemil Altay

Cevdet Barlas

Haydar Bey

Ragıp Soysal
Meclis-i Mebusan üyesi.

Seyfi Aydın

Lazistan

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Zeynel Abidin Atak

Esat Özoğuz

İbrahim Şevki Tüzün

Mehmet Necati Memişoğlu

Osman Nuri Özgen
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ziya Hurşit
İzmir Suikasti davasında İstiklal Mahkemesince 13 Temmuz 1926’da idama mahkûm edilerek cezası ertesi gün infaz edildi.

Malatya

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdullah Efendi
Meclis’e gelmeden istifa etmiştir.

Mustafa Fevzi Bilgili
Meclis-i Mebusan üyesi.

Hacı Bedir Fırat Ağa

Hacı Garip Taner

Hacı Mustafa Efendi
Meclis’e gelmeden istifa etmiştir.

İsmet Efendi
Meclis’e gelmeden istifa etmiştir.

Lütfü Evliyaoğlu

Mehmet Ali Efendi
Meclis’e gelmeden istifa etmiştir.

Reşit Ağar

Hüseyin Sıtkı Gür

Hasan Tahsin Alagöz

Maraş

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Arslan Toğuzata

Hacı Mehmet Erten
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Emirmahmutoğlu Hasip Aksöyök

İbrahim Ağa
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Yakup Bozdağ
Kaymakamlığı tercih edip istifa etti.

Refet Seçkin

Rüştü Bozkurt

Mehmet Tahsin Hüdayioğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mardin

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Derviş Ural

Esat Önen

Hasan Tahsin Artıkı

İbrahim Turhan

Mithat Milli
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mehmet Necip Güven

Menteşe (Muğla)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Emin Kamil Efendi
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Etem Fehmi Aslanlı

Hacı Ahmet Efendi
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Hamza Hayati Öztürk

Kasım Nuri Bey
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Mahmut Hendek
Meclis’e gelmeden önce Hendek İsyanı’nı bastırırken Sakarya’nın Hendek ilçesi civarında şehit edildi. Ailesi bu nedenle “Hendek” soyadını almıştır.

Mesut Efendi
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Mehmet Rifat Börekçi

Sadettin Özsan

Tevfik Rüştü Aras

Alirızapaşazade Ziya Bey
Ankara’ya gelmeden istifa etti.

Mersin

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Emin Efendi
6 Temmuz 1920 tarihinde istifa etmiştir.

Fahrettin Altay

Hüseyin Hüsnü Konay
27 Ekim 1920 tarihinde milletvekilliği onaylanmadı

İsmail Safa Özler

Muhtar Fikri Güçüm

Hüseyin Selâhattin Köseoğlu

Yusuf Ziya Eraydın

Muş

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdülgani Ertan

Hacı Ahmet Hamdi Bilgin

İlyas Sami Muş
Hacı İlyas SAMİ. Baba adı: Hacı Abdülhamit. 1881 1.Dönem Muş (Malta’dan)2. Dönem Bitlis ve 3. Dönem Çoruh Milletvekilidir.5.Dönem vefat etmiştir. Farsça,Kürtçe, Arapça,İngilizce,Ermenice bilir.Medresede Şark ilimleri tahsil etmiştir.Evli 2 çocukludur.

Kazım Dede
Kasım Dede Çeşnigilzade İzzet Ağa oğlu 1886 Ziraat ve Ticaretle uğraşır,Belediye Azası olup Evli 2 çocuk sahibidir.1958 de ölmüştür. (Kaynak:Devlet Arşivi Milletvekilleri. Sayfa 59).Adı Kazım değil Kasım’dir. Babası İzzet Ağa lakabı ilgili kaynakta Çeşnigilizlizade olarak yazılmasına karşın Çeşnigilzade’ler olarak bilinir.

Mahmud Said Yetgin

Osman Kadri Bingöl
Meclis-i Mebusan üyesi.

Rıza Kotan

Niğde

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Zeynel Abidin Bayhan

Ata Atalay
Meclis-i Mebusan üyesi.

Ahmet Hakkı Sütekin

Mustafa Soylu

Mustafa Hilmi Soydan

Vehbi Çorakçı

Oltu

  • Meclis-i Mebusan’da Oltu Şura Hükümeti temsilcileridirler. 17 Mayıs 1920’de Oltu’nun anavatana katılmasıyla mebus kabul edilmişlerdir.

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Rüstem Hamşioğlu

Yasin Haşimoğlu

Saruhan (Manisa)

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Hüseyin Avni Zaimler

İbrahim Süreyya Yiğit
Meclis-i Mebusan üyesi.

İsmail Hakkı Çallı
Meclis’e gelmeden istifa etmiştir: 6 Temmuz 1920

Mahmut Celâl Bayar
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mustafa Necati Uğural

Ömer Ünlü (Ömer Lütfü Bey)

Refik Şevket İnce

Reşit Kayalı

Çerkes Reşit
Çerkes Ethem’in ağabeyidir. Sonradan 150’likler arasına girmiştir.

Siirt

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Hacı Mustafa Sabri Baysan

Nuri Bayam

Halil Hulki Ayrım
Meclis-i Mebusan üyesi.

Kadri Oktay

Necmettin Bilgin

Salih Atalay

Sinop

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdullah Karabina

Hakkı Hami Ulukan

Rıza Nur
Meclis-i Mebusan üyesi.

Rıza Vamık Uras

Şerif Bey

Mehmet Şevket Peker

Sivas

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Emir Marşan

Mustafa Hayri San

Hüseyin Rauf Orbay
Meclis-i Mebusan üyesi.

Mustafa Taki Doğruyol

Rasim Başara

Vasıf Karakol
(Kara Vasıf) Meclis-i Mebusan üyesi.

Mehmet Ziya Bacanak
(Bacanakzade Ziya) Meclis-i Mebusan üyesi.

Yusuf Ziya Başara

Siverek

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Abdülgani Ensari

Bekir Sıtkı Ocak
Meclis-i Mebusan üyesi.

İhsan Sağlam

Mehmet Rauf Bey

Mehmet Sırrı Tayanç

Mustafa Lütfi Azer

Tokat

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Mütevellizade Hamdi

Hoca Fehmi Efendi
Seçildi, mazereti dolayısıyla meclise katılamadığından yerine Mustafa Vasfi seçilmiştir.

İzzet Genca

Mustafa Sabri Süsoy

Nazım Resmor
Yeşil Ordu konusu nedeniyle Mayıs 1921’de milletvekilliği düşürülmüş ve İstiklal Mahkemesince 15 yıl hapse mahkûm edilmiştir.

Mehmet Rifat Arkun

Mehmet Şükrü Keskin

Trabzon

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Şükrü
Meclis-i Mebusan üyesi. Milletvekilliği esnasında Topal Osman tarafından öldürülmüştür.

Celalettin Aykar

Faik Aybay

Hafız Mehmet Engin
İzmir Suikasti davasında İstiklal Mahkemesince 13 Temmuz 1926’da idama mahkûm edilerek, cezası ertesi gün infaz edildi. Ailesi “Engin” soyadını almıştır.

Hamit Kapancı

Hasan Saka

Hüsrev Gerede
Meclis-i Mebusan üyesi.

İzzet Eyyüboğlu
Meclis’e gelirken eşkiya tarafından şehit edildi. Eyüboğlu Ailesine mensuptur.

Nebizade Hamdi Bey (Ülkümen)

Mehmet Recai Baykal

Sabri Nemlioğlu

Urfa

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ali Saip Ursavaş

Esat Bey
Uzun süre Meclis’e gelmediğinden 9 Ekim 1920’de müstafi sayılmıştır.

Salih Hayali Yaşar

Hacı Mustafa
Uzun süre Meclis’e gelmediğinden 9 Ekim 1920’de müstafi sayılmıştır.

Bozan Bey

Van

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Emir Girdivan
Meclis’e gelmediğinden istifa etti sayıldı.

Hakkı Ungan
Meclis-i Mebusan üyesi.

Hasan Sıddık Haydari

Haydar Bey
Meclis-i Mebusan üyesi.

Kamil Efendi

Şeyh Masum Efendi
Meclis’e gelmediğinden istifa etti sayıldı.

Tevfik Dimeroğlu

Yozgat

Milletvekili

Siyasi mensubiyeti ve notlar

Ahmet Baydar

Yusuf Bahri Tatlıoğlu
Meclis-i Mebusan üyesi.

Feyyaz Ali Üst

İsmail Fazıl Cebesoy
Meclis-i Mebusan üyesi. Ali Fuat Cebesoy’un babasıdır.

Mehmet Hulusi Akyol

Rıza Ersoy

Süleyman Sırrı İçöz

Avatar

Leave a reply